Artist: 
Search: 
Keri Hilson - I Like lyrics (Bulgarian translation). | I like, I like,
, With strobe light hot corse dirty minds
, When you cross my way,
, I like, I...
03:45
video played 987 times
added 8 years ago
Reddit

Keri Hilson - I Like (Bulgarian translation) lyrics

EN: I like, I like,
BG: Харесвам, харесвам,

EN: With strobe light hot corse dirty minds
BG: Със Строб светлина горещи corse мръсни умове

EN: When you cross my way,
BG: Когато минете пътя ми,

EN: I like, I like,
BG: Харесвам, харесвам,

EN: Just you and I touch at first sight,
BG: Само ти и аз докосване на пръв поглед,

EN: And the world around us wont stop turning to night,
BG: И на света около нас няма да спре, по отношение на нощта,

EN: I like, I like,
BG: Харесвам, харесвам,

EN: I’m losing control right now and I feel its right,
BG: Аз съм губи контрол точно сега и аз се чувствам своето право,

EN: I like, I like,
BG: Харесвам, харесвам,

EN: Were caught in this moment I wont let you go,
BG: Са били уловени в този момент, аз няма да ви пуснем,

EN: And the world around us wont stop turning to night,
BG: И на света около нас няма да спре, по отношение на нощта,

EN: I like, I like, I like,i like,
BG: Ми харесва, обичам, обичам, обичам,

EN: Hey there pure star lets go way to far come a little closer
BG: Ей там чиста звезда Хайде начин да далеч дойде малко по-близо

EN: I like,
BG: Ми харесва,

EN: Heart flips up and down,
BG: Сърцето се обръща нагоре и надолу,

EN: Dancing on sleezy ground,
BG: Танци на sleezy земята,

EN: Betcha want to get it on,
BG: Betcha искате да го получи

EN: I like, I like,
BG: Харесвам, харесвам,

EN: You’ve got me down right electrified,
BG: Вие ме право електрифицирани,

EN: Don’t stop the rides,
BG: Не спирайте база,

EN: I like I like,
BG: Аз съм като като,

EN: Just you and i,
BG: Само ти и аз,

EN: Here and now what a night
BG: Тук и сега какво нощ

EN: I, i, i, and the world around us wont stop turning to night,
BG: Аз, аз, аз и на света около нас няма да спре, по отношение на нощта,

EN: I like, I like,
BG: Харесвам, харесвам,

EN: I’m losing control right now and I feel its right,
BG: Аз съм губи контрол точно сега и аз се чувствам своето право,

EN: I like, I like,
BG: Харесвам, харесвам,

EN: Were caught in this moment I wont let you go,
BG: Са били уловени в този момент, аз няма да ви пуснем,

EN: And the world around us wont stop turning to night,
BG: И на света около нас няма да спре, по отношение на нощта,

EN: I like, I like, I like,i like,
BG: Ми харесва, обичам, обичам, обичам,

EN: Dance all night don’t stop the music,
BG: Танци цяла нощ не спирайте музиката,

EN: I like I cant refuse it,
BG: Аз като не може да откаже,

EN: Dance all night don’t stop the music,
BG: Танци цяла нощ не спирайте музиката,

EN: I like I cant refuse it
BG: Аз като не може да го откаже

EN: And the world around us wont stop turning to night,
BG: И на света около нас няма да спре, по отношение на нощта,

EN: I like, I like,
BG: Харесвам, харесвам,

EN: I’m losing control right now and I feel its right,
BG: Аз съм губи контрол точно сега и аз се чувствам своето право,

EN: I like, I like,
BG: Харесвам, харесвам,

EN: Were caught in this moment
BG: Са били уловени в този момент

EN: I wont let you go
BG: Аз няма да ви пусна

EN: And the world around us wont stop turning to night,
BG: И на света около нас няма да спре, по отношение на нощта,

EN: I like, I like, I like, I like, I like
BG: Аз съм като, като, азкато, аз съм като, като