Artist: 
Search: 
Kenny Chesney - The Boys Of Fall lyrics (Bulgarian translation). | When I feel that chill, smell that fresh cut grass
, I'm back in my helmet, cleats, and shoulder...
08:14
video played 5,343 times
added 6 years ago
Reddit

Kenny Chesney - The Boys Of Fall (Bulgarian translation) lyrics

EN: When I feel that chill, smell that fresh cut grass
BG: Когато се чувствам че хлад, миришат че прясно окосена трева

EN: I'm back in my helmet, cleats, and shoulder pads
BG: Аз съм в моята каска, ключалки и Вати

EN: Standin' in the huddle listenin' to the call
BG: Standin' в тайни, listenin' на повикване

EN: Fans goin' crazy for the boys of fall
BG: Феновете, става луд за момчетата на есента

EN: They didn't let just anybody in that club
BG: Те не пусна само някой в този клуб

EN: Took every ounce of heart and sweat and blood
BG: Взех всяка частица от сърцето и пот и кръв

EN: To get to wear those game day jerseys down the hall
BG: Да носят тези игра ден потници долу в залата

EN: The kings of the school, man, we're the boys of fall
BG: Кралете на училището, човече, ние сме момчетата на есента

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Well it's, turn and face the stars and stripes
BG: Ами има, обърни и лицето на звезди и ивици

EN: It's fightin' back them butterflies
BG: Тя е fightin' обратно ги пеперуди

EN: It's call it in the air alright yes sir we want the ball
BG: Това е разговор го във въздуха добре да сър, искаме топката

EN: And it's knockin' heads and talkin' trash
BG: И това е Knockin ' глави и говорим боклук

EN: It's slingin' mud and dirt and grass
BG: Тя е slingin' кал и мръсотия и трева

EN: It's I got your number, I got your back
BG: Тя има имам си номер, аз пазя гърба

EN: When your back's against the wall
BG: Когато гърба си на стената

EN: You mess with one man, you got us all
BG: Вие се забъркваш с един човек, имаш всички нас

EN: The boys of fall
BG: Момчетата на есента

EN: In little towns like mine that's all they got
BG: В малко градове като моя, това е всичко, което имам

EN: Newspaper clippings fill the coffee shops
BG: Изрезки от Вестници запълни кафенета

EN: The old men will always think they know it all
BG: Старците винаги ще мислят, че знаят всичко

EN: Young girls will dream about the boys of fall
BG: Млади момичета ще мечтая за момчетата на есента

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Well it's, turn and face the stars and stripes
BG: Ами има, обърни и лицето на звезди и ивици

EN: It's fightin' back them butterflies
BG: Тя е fightin' обратно ги пеперуди

EN: It's call it in the air alright yes sir we want the ball
BG: Това е разговор го във въздуха добре да сър, искаме топката

EN: And it's knockin' heads and talkin' trash
BG: И това е Knockin ' глави и говорим боклук

EN: It's slingin' mud and dirt and grass
BG: Тя е slingin' кал и мръсотия и трева

EN: It's I got your number, got your back
BG: Е аз имам си номер, пазя гърба

EN: When your back's against the wall
BG: Когато гърба си на стената

EN: You mess with one man, you got us all
BG: Вие се забъркваш с един човек, имаш всички нас

EN: The boys of fall
BG: Момчетата на есента

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Well it's, turn and face the stars and stripes
BG: Ами има, обърни и лицето на звезди и ивици

EN: It's fightin' back them butterflies
BG: Тя имаfightin' обратно ги пеперуди

EN: It's call it in the air alright yes sir we want the ball
BG: Това е разговор го във въздуха добре да сър, искаме топката

EN: And it's knockin' heads and talkin' trash
BG: И това е Knockin ' глави и говорим боклук

EN: It's slingin' mud and dirt and grass
BG: Тя е slingin' кал и мръсотия и трева

EN: It's I got your number, got your back
BG: Е аз имам си номер, пазя гърба

EN: When you back's against the wall
BG: Когато обратно е срещу стената

EN: You mess with one man, you got us all
BG: Вие се забъркваш с един човек, имаш всички нас

EN: The boys of fall
BG: Момчетата на есента

EN: We're the boys of fall
BG: Ние сме момчетата на есента

EN: We're the boys of fall
BG: Ние сме момчетата на есента