Artist: 
Search: 
Reddit

Kenan Doğulu - Patron lyrics

Çok kalender bir þahsiyetsiniz
Elinizi tutmaya korkuyorum
Pek kýrýlgan ve þahanesiniz
Naifsiniz hem de pek naif
Mantýklý birine benziyorsunuz
Boþ konuþanlarý sevmiyoruz

Havalý bir lider gibi
Olaylara hakim gibi
Bilge gibi,sonsuz gibi
Anne gibi, haklý gibi

Patron patron
Patron kaynaþalým
Patron oynaþalým
Patron yanaþalým
Kaptan sensin sür

Patron kaynaþalým
Patron oynaþalým
Patron yanaþalým
Baþkan sensin sen

Uzak bakýþlarýn altýnda

Vahþi bir an var aklýmda
Sýcak sýcak
Sýrýlsýklam
Çýrýlçýplak

Size de biraz garip gelmiyor mu
Size hala siz diyor olmam
Daha ne kadar zaman alýr ki
Senin sen olman
Ayaklarýný dünyaya bas daha saðlam

Patron kaynaþalým
Patron oynaþalým
Patron yanaþalým
Kaptan sensin sür

Patron kaynaþalým
Patron oynaþalým
Patron yanaþalým
Baþkan sensin sen

Saçmalarsam susturun beni
Anlat gelince hiç duramam
Geveze bir lider gibi
Olaylara bihaber gibi
Suçlu gibi, borçlu gibi
Maðlup gibi, haksýz gibi