Artist: 
Search: 
Kelly Rowland - Down For Whatever (feat. The WAV.s) lyrics (Bulgarian translation). | I’m down for whatever 
, I’m down for whatever 
, When it comes to you 
, I could make love on...
04:03
video played 2,579 times
added 6 years ago
by babyme
Reddit

Kelly Rowland - Down For Whatever (feat. The WAV.s) (Bulgarian translation) lyrics

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: When it comes to you
BG: Когато става въпрос за вас

EN: I could make love on the floor
BG: Мога ли да направя любов на пода

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: Baby let’s get creative
BG: Нека бебе твори

EN: Cause of you I am down
BG: Причина за вас съм надолу

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: There’s no place I wouldn’t go
BG: Няма място няма отида

EN: Tonight i’m ready to take it anywhere
BG: Тази вечер, аз съм готов да вземете навсякъде

EN: I’m amazed by you all
BG: Аз съм изумен от вас всички

EN: You bring out a side i didn’t know
BG: Можете да е страна, аз не знам

EN: Say the word and i’ll do anything, can’t say no to you
BG: Кажа думата и аз ще направя нищо, не може да кажете не ви

EN: It ain’t juice mixed with booze
BG: Тя ain't сок, смесен с миришеш

EN: No baby every word is true
BG: Няма бебе всяка дума е вярно

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: When it comes to you
BG: Когато става въпрос за вас

EN: I could make love on the floor
BG: Мога ли да направя любов на пода

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: Baby let’s get creative
BG: Нека бебе твори

EN: Cause of you I am down
BG: Причина за вас съм надолу

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: When it comes to you
BG: Когато става въпрос за вас

EN: I could make love on the floor
BG: Мога ли да направя любов на пода

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: Baby let’s get creative
BG: Нека бебе твори

EN: Cause of you I am down
BG: Причина за вас съм надолу

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: Let’s explore see what we find
BG: Нека разгледаме вижте Какво намираме

EN: I’m waiting for you to discover me
BG: Аз съм изчакване за ви да откриете ме

EN: No restraints no regrets
BG: Няма ограничения не съжалява

EN: Just give me your eye, I won’t forget
BG: Просто ми даде си око, няма да забравя

EN: Say the word and i’ll do anything, can’t say no to you
BG: Кажа думата и аз ще направя нищо, не може да кажете не ви

EN: It ain’t juice mixed with booze
BG: Тя ain't сок, смесен с миришеш

EN: No baby every word is true
BG: Няма бебе всяка дума е вярно

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съмнадолу за каквото и да е

EN: When it comes to you
BG: Когато става въпрос за вас

EN: I could make love on the floor
BG: Мога ли да направя любов на пода

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: Baby let’s get creative
BG: Нека бебе твори

EN: Cause of you I am down
BG: Причина за вас съм надолу

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: When it comes to you
BG: Когато става въпрос за вас

EN: I could make love on the floor
BG: Мога ли да направя любов на пода

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: Baby let’s get creative
BG: Нека бебе твори

EN: Cause of you I am down
BG: Причина за вас съм надолу

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: Tonight you’re making everything feel right
BG: Довечера сте направили всичко се чувстват надясно

EN: Tonight I wanna get high and touch the sky
BG: Тази вечер I искаме получи високо и докосвате небето

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: When it comes to you
BG: Когато става въпрос за вас

EN: I could make love on the floor
BG: Мога ли да направя любов на пода

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: Baby let’s get creative
BG: Нека бебе твори

EN: Cause of you I am down
BG: Причина за вас съм надолу

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: When it comes to you
BG: Когато става въпрос за вас

EN: I could make love on the floor
BG: Мога ли да направя любов на пода

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: Baby let’s get creative
BG: Нека бебе твори

EN: Cause of you I am down
BG: Причина за вас съм надолу

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е

EN: I’m down for whatever
BG: Аз съм за каквото и да е