Artist: 
Search: 
Kelly Osbourne - One Word lyrics (Bulgarian translation). | One word breaks the code of silence,
, Silence tells me all I need to know.
, One Word,
, One Word,...
04:02
video played 372 times
added 8 years ago
Reddit

Kelly Osbourne - One Word (Bulgarian translation) lyrics

EN: One word breaks the code of silence,
BG: Една дума прекъсвания на Кодекса на мълчанието,

EN: Silence tells me all I need to know.
BG: Мълчанието ми казва всичко, което трябва да знаете.

EN: One Word,
BG: Една дума,

EN: One Word, tells me everything I need to know.
BG: Една дума, ми казва всичко, което трябва да знаете.

EN: One world driven in to madness,
BG: Един свят, управлявал в лудост,

EN: Madness driven by the depths below.
BG: Лудост, движени от дълбините по-долу.

EN: One Word,
BG: Една дума,

EN: One Word, tells me everything I need to know
BG: Една дума, ми казва всичко, което трябва да знаете

EN: [chorus]
BG: [хора]

EN: It's not the way that I want it,
BG: Това не е начина, по който аз го искам,

EN: It's just the way that I need it.
BG: Това е просто начина, че имам нужда от него.

EN: Day after day
BG: Ден след ден

EN: It's not the way that I want it,
BG: Това не е начина, по който аз го искам,

EN: It's just the way that I need it.
BG: Това е просто начина, че имам нужда от него.

EN: Day after day
BG: Ден след ден

EN: One lie tells a thousand stories,
BG: Една лъжа разказва хиляда,

EN: The greatest stories that were ever told.
BG: Най-страхотните истории, които някога са били каза.

EN: One Lie,
BG: Една лъжа,

EN: One Lie, tells the greatest stories ever told.
BG: Една лъжа, разказва най-някога е казал.

EN: One man can predict the future,
BG: Един човек може да предскаже бъдещето,

EN: a future journey in to outer space.
BG: бъдещо пътешествие в космическото пространство.

EN: One Man,
BG: Един човек,

EN: One Man, a future journey in to outer space.
BG: Един човек, бъдеще пътуване в космическото пространство.

EN: [chorus 2x]
BG: [припев 2 x]

EN: [French talking]
BG: [Френски говори]

EN: [chorus 2x]
BG: [припев 2 x]