Artist: 
Search: 
Kelly Clarkson - Mr. Know It All (On SNL) (Live) lyrics (Bulgarian translation). | Mr. Know It All
, Well ya think you know it all
, But ya don't know a thing at all
, Ain't it, ain't...
04:10
video played 968 times
added 6 years ago
by XTCMan
Reddit

Kelly Clarkson - Mr. Know It All (On SNL) (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Mr. Know It All
BG: Г-н го знаят всички

EN: Well ya think you know it all
BG: Ами мисля, че знаете всичко

EN: But ya don't know a thing at all
BG: Но те не знаят нещо на всички

EN: Ain't it, ain't it something y'all
BG: Не е ли, не го е нещо y'all

EN: When somebody tells you something 'bout you
BG: Когато някой ви казва нещо ' bout ви

EN: Think that they know you more than you do
BG: Мисля, че те знаят повече от теб

EN: So you take it down another pill to swallow
BG: Така че можете да надолу друг хапче за преглъщане

EN: Mr. Bring Me Down
BG: Г-н ме свалят

EN: Well ya, ya like to bring me down, don't you?
BG: Добре я, ти хареса да ме свали, нали?

EN: But I ain't laying down, baby, I ain't goin' down
BG: Но аз не е относно надолу, бебе, не става

EN: Can't nobody tell me how it's gonna be
BG: Не може никой да ми каже как това ще бъде

EN: Nobody's gonna make a fool out of me
BG: Никой няма да направи глупак от мен

EN: Baby, you should know that I lead not follow
BG: Бебе, което трябва да знаете, че аз водят не следват

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Oh you think that you know me, know me
BG: О мислите, че знаете мен ме познават

EN: That's why I'm leaving you lonely, lonely
BG: Ето защо аз съм оставяйки ви самотен, самотен

EN: 'Cause baby you don't know a thing about me
BG: Защото бебето не знаете нищо за мен

EN: You don't know a thing about me
BG: Вие не знаете нищо за мен

EN: You ain't got the right to tell me
BG: Нямате право да ми кажеш

EN: When and where to go, no right to tell me
BG: Кога и къде да отида, няма право да ми кажеш

EN: Acting like you own me lately
BG: Действа като теб собствените ми напоследък

EN: Yeah baby you don't know a thing about me
BG: да бебе не знаете нищо за мен

EN: You don't know a thing about me
BG: Вие не знаете нищо за мен

EN: Mr. Play Your Games
BG: Г-н игрите си

EN: Only got yourself to blame when you want me back again
BG: Имам само себе си виновен когато искате ме върна отново

EN: But I ain't falling back again
BG: Но аз не е белязало

EN: 'Cause I'm living my truth without your lies
BG: Защото аз съм, живеещи ми истината без лъжите си

EN: Let's be clear baby this is goodbye
BG: Нека да бъде ясно бебе това е сбогом

EN: I ain't coming back tomorrow
BG: Аз не се връща утре

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Oh you think that you know me, know me
BG: О мислите, че знаете мен ме познават

EN: That's why I'm leaving you lonely, lonely
BG: Ето защо аз съм оставяйки ви самотен, самотен

EN: 'Cause baby you don't know a thing about me
BG: Защото бебето не знаете нищо за мен

EN: You don't know a thing about me
BG: Вие не знаете нищо за мен

EN: You ain't got the right to tell me
BG: Нямате право да ми кажеш

EN: When and where to go, no right to tell me
BG: Кога и къде да отида, няма право да ми кажеш

EN: Acting like you own me lately
BG: Действа като теб собствените ми напоследък

EN: Yeah baby you don't know a thing about me
BG: да ви бебене знам нищо за мен

EN: You don't know a thing about me
BG: Вие не знаете нищо за мен

EN: [Bridge:]
BG: [Мост:]

EN: So what you've got the world at your feet
BG: Така че това, което имаш света в краката си

EN: And you know everything about everything
BG: И вие знаете всичко за всичко

EN: But you don't
BG: Но вие не

EN: You still think I'm coming back but baby you'll see yeah...
BG: Все още мислите, че аз съм се върна но бебе ще видите да...

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Oh you think that you know me, know me
BG: О мислите, че знаете мен ме познават

EN: That's why I'm leaving you lonely, lonely
BG: Ето защо аз съм оставяйки ви самотен, самотен

EN: 'Cause baby you don't know a thing about me
BG: Защото бебето не знаете нищо за мен

EN: You don't know a thing about me
BG: Вие не знаете нищо за мен

EN: You ain't got the right to tell me
BG: Нямате право да ми кажеш

EN: When and where to go, no right to tell me
BG: Кога и къде да отида, няма право да ми кажеш

EN: Acting like you own me lately
BG: Действа като теб собствените ми напоследък

EN: Yeah baby you don't know a thing about me
BG: да бебе не знаете нищо за мен

EN: You don't know a thing about me
BG: Вие не знаете нищо за мен

EN: Mr. Know It All
BG: Г-н го знаят всички

EN: Well ya think you know it all
BG: Ами мисля, че знаете всичко

EN: But ya don't know a thing at all
BG: Но те не знаят нещо на всички

EN: Yeah baby you don't know a thing about me
BG: да бебе не знаете нищо за мен

EN: You don't know a thing about me
BG: Вие не знаете нищо за мен