Artist: 
Search: 
Kelly Clarkson - Miss Independent lyrics (Bulgarian translation). | Miss Independent
, Miss Self-sufficient
, Miss Keep-your-distance
, 
, Miss Unafraid
, Miss...
03:32
video played 1,055 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

Kelly Clarkson - Miss Independent (Bulgarian translation) lyrics

EN: Miss Independent
BG: Miss Independent

EN: Miss Self-sufficient
BG: Мис самодостатъчна

EN: Miss Keep-your-distance
BG: Мис Keep-ви разстояния

EN: Miss Unafraid
BG: Мис страх

EN: Miss Outta-my-way
BG: Мис Outta-ми-начин

EN: Miss Don't-let-a-man-interfere, no
BG: Мис няМа отдаване под наем-а-човек-пречи, не

EN: Miss On-her-own
BG: Мис On-си-собствените

EN: Miss Almost-grown
BG: Мис Почти отгледани

EN: Miss Never-let-a-man-help-her-off-her-throne
BG: Мис Никога не-да-а-човек-помощ-я-я-почти престола

EN: So, by keeping her heart protected
BG: Така че, като поддържа сърцето защитени

EN: She?d never ever feel rejected
BG: Тя? Никога няма да чувствам отхвърлен

EN: Little Miss Apprehensive
BG: Малката Мис загрижени

EN: I said ooh, she fell in love
BG: Казах о, тя се влюбва в

EN: What is this feeling taking over?
BG: Какво е това чувство като се е свършило?

EN: Thinking no one could open the door
BG: Мисля никой не може да отвори вратата

EN: Surprise! It?s time to feel what?s real
BG: Изненада! Тя? Е време да усети какво? Е истинско

EN: What happened to Miss Independent?
BG: Какво стана с Miss Independent?

EN: No longer need to be defensive
BG: Вече не е необходимо да се отбранителен

EN: Goodbye, old you, when love is true
BG: Сбогом, си години, когато любовта е истинска

EN: Miss Guarded-heart
BG: Мис Охраняем-сърце

EN: Miss Play-it-smart
BG: Мис Play-то-умни

EN: Miss If-you-wanna-use-that-line-you-better-not-start, no
BG: Ако г-ца-ти-wanna употреба-че-ти ред-по-добре не-начало, не

EN: But she miscalculated
BG: Но тя объркал

EN: She didn?t want to end up jaded
BG: Тя не? Не искам да свърши измъчен

EN: And this miss decided not to miss out on true love
BG: И това липсва реши да не се пропускат възможности за истинската любов

EN: So, by changing her misconceptions
BG: Така че, като промените си погрешни схващания

EN: She went in a new direction
BG: Тя отиде в нова посока

EN: And found inside she felt a connection
BG: И намери вътре тя се е почувствала връзка

EN: She fell in love
BG: Тя се влюбва в

EN: What is this feeling taking over?
BG: Какво е това чувство като се е свършило?

EN: Thinking no one could open the door
BG: Мисля никой не може да отвори вратата

EN: Surprise! It?s time to feel what?s real
BG: Изненада! Тя? Е време да усети какво? Е истинско

EN: What happened to Miss Independent?
BG: Какво стана с Miss Independent?

EN: No longer need to be defensive
BG: Вече не е необходимо да се отбранителен

EN: Goodbye, old you, when love is true
BG: Сбогом, си години, когато любовта е истинска

EN: When Miss Independent walked away
BG: Когато Miss Independent си тръгна

EN: No time for love that came her way
BG: Няма време за любов, което дойде по пътя си

EN: She looked in the mirror and thought today
BG: Тя погледна в огледалото и си помислих, днес

EN: What happened to Miss No-longer-afraid?
BG: Какво се случи с г-ца No-по-страхливи?

EN: It took some time for her to see
BG: Мина известно време за нея, за да видите

EN: How beautiful love could truly be
BG: Колко е красива любовта може да бъде наистина

EN: No more talk of, "Why can?t that be me?"
BG: Няма повече се говори за'Защо? Тон, че ми се?"

EN: I?m so glad I finally see
BG: Аз? Толкова се радвам, че най-накрая виж

EN: What is this feeling taking over?
BG: Какво е това чувство като се е свършило?

EN: Thinking no one could open the door
BG: Мисля никой не може да отвори вратата

EN: Surprise! It?s time to feel what?s real
BG: Изненада! Тя? Е време да усети какво? Е истинско

EN: What happened to Miss Independent?
BG: Какво стана с Miss Independent?

EN: No longer need to be defensive
BG: Вече не е необходимо да се отбранителен

EN: Goodbye, old you, when love is true
BG: Сбогом, си години, когато любовта е истинска

EN: Miss Independent
BG: Miss Independent