Artist: 
Search: 
Kelis - Acapella lyrics (Bulgarian translation). | I was walking, was living
, My melody was acapella
, There’s a beat I was missing
, No tune, or a...
04:09
video played 1,198 times
added 8 years ago
Reddit

Kelis - Acapella (Bulgarian translation) lyrics

EN: I was walking, was living
BG: Аз бях ходене, е живот

EN: My melody was acapella
BG: Моят мелодия е акапелен

EN: There’s a beat I was missing
BG: Има и такт, аз бях липсва

EN: No tune, or a scale, I could play
BG: Няма настройка, или скала, мога да играя

EN: -
BG: -

EN: The sound in the distance
BG: Звукът в далечината

EN: No orchestra playing together
BG: Няма оркестър играят заедно

EN: Like a boat out to sea,
BG: Като лодка, до море,

EN: The silence was too deafening!
BG: Тишината е оглушителен твърде!

EN: -
BG: -

EN: So come and revive me
BG: Така дойде и ме съживи

EN: I can’t feel my heartbeat
BG: Аз не мога да почувствам моята сърдечна дейност

EN: Just me surviving alone
BG: Просто ме оцеляване сам

EN: -
BG: -

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: Before you,
BG: Преди вас,

EN: My whole life was acapella!
BG: През целия си живот е акапелен!

EN: Now a symphony’s
BG: Сега една симфония

EN: The only song to sing
BG: Единствената песен да пее

EN: Before you,
BG: Преди вас,

EN: My whole life was acapella!
BG: През целия си живот е акапелен!

EN: Now a symphony’s
BG: Сега една симфония

EN: The only song to sing
BG: Единствената песен да пее

EN: -
BG: -

EN: Everything was the same
BG: Всичко е същото

EN: One color was just like the others
BG: Един цвят е точно като другите

EN: An assembly routine
BG: Рутинно събрание

EN: My memories were all black and white
BG: Моите спомени са черно и бяло

EN: Till I stopped over-thinking
BG: Докато спрях мислене

EN: Decided to draw back the curtains
BG: Реши да привлече обратно на пердета

EN: And I cleared all the cobwebs
BG: И изчиства всички паяжини

EN: And began to let in the light
BG: И започна да нека в светлина

EN: -
BG: -

EN: So come and revive me
BG: Така дойде и ме съживи

EN: I can’t feel my heartbeat
BG: Аз не мога да почувствам моята сърдечна дейност

EN: Just me surviving alone
BG: Просто ме оцеляване сам

EN: -
BG: -

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: Before you,
BG: Преди вас,

EN: My whole life was acapella!
BG: През целия си живот е акапелен!

EN: Now a symphony’s
BG: Сега една симфония

EN: The only song to sing
BG: Единствената песен да пее

EN: Before you,
BG: Преди вас,

EN: My whole life was acapella!
BG: През целия си живот е акапелен!

EN: Now a symphony’s
BG: Сега една симфония

EN: The only song to sing
BG: Единствената песен да пее

EN: -
BG: -

EN: (Bridge – 3X)
BG: (Мост-3 X)

EN: You are the drum in my heart beat
BG: Вие сте барабана в сърцето ми бие

EN: Bass and guitar lead
BG: Бас и китара олово

EN: Stuck on the notes you play
BG: Остана на бележките, играете

EN: My heart that you play on
BG: Сърцето ми, че играете на

EN: Grab like a crayon
BG: Вземете като пастел

EN: I can’t walk away
BG: Не може да тръгне

EN: -
BG: -

EN: (Chorus – 2X)
BG: (Припев-2 X)

EN: Before you,
BG: Преди вас,

EN: My whole life was acapella!
BG: През целия си живот е акапелен!

EN: Now a symphony’s
BG: Сега една симфония

EN: The only song to sing
BG: Единствената песен да пее

EN: Before you,
BG: Преди вас,

EN: My whole life was acapella!
BG: През целия си животе акапелен!

EN: Now a symphony’s
BG: Сега една симфония

EN: The only song to sing
BG: Единствената песен да пее