Artist: 
Search: 
Keke Wyatt - Saturday Love (feat. Ruben Studdard) lyrics (Bulgarian translation). | Pay attention
, 
, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday
, Thursday, Friday, Saturday love
, Sunday,...
04:00
video played 2,069 times
added 6 years ago
Reddit

Keke Wyatt - Saturday Love (feat. Ruben Studdard) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Pay attention
BG: Обърнете внимание

EN: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday
BG: Неделя, понеделник, вторник, сряда

EN: Thursday, Friday, Saturday love
BG: Четвъртък, петък, събота любов

EN: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday
BG: Неделя, понеделник, вторник, сряда

EN: Thursday, Friday, Saturday love
BG: Четвъртък, петък, събота любов

EN: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday
BG: Неделя, понеделник, вторник, сряда

EN: Thursday, Friday, Saturday love
BG: Четвъртък, петък, събота любов

EN: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday
BG: Неделя, понеделник, вторник, сряда

EN: Thursday, Friday, Saturday love
BG: Четвъртък, петък, събота любов

EN: When I think about you my feelings can't explain
BG: Когато си мисля за теб чувствата ми не може да обясни

EN: Why after all this time my heart still feels pain
BG: Защо след цялото това време сърцето ми все още усеща болка

EN: When I look at you memories of love
BG: Когато гледам ти спомени за любовта

EN: Like no one before, you stay on my mind
BG: Като никой преди да останеш в моя ум

EN: Special feelings, special times
BG: Специални чувства, специални пъти

EN: I was yours and you were mine
BG: Аз бях твоя и сте били мой

EN: All the good I won't forget
BG: Всички добри, аз няма да забравя

EN: Saturday the day we met
BG: Събота ден срещнахме

EN: For always and forever
BG: За винаги и завинаги

EN: You will be my Saturday love
BG: Вие ще бъдете любов моя събота

EN: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday
BG: Неделя, понеделник, вторник, сряда

EN: Thursday, Friday, Saturday love
BG: Четвъртък, петък, събота любов

EN: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday
BG: Неделя, понеделник, вторник, сряда

EN: Thursday, Friday, Saturday love
BG: Четвъртък, петък, събота любов

EN: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday
BG: Неделя, понеделник, вторник, сряда

EN: Thursday, Friday, Saturday love
BG: Четвъртък, петък, събота любов

EN: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday
BG: Неделя, понеделник, вторник, сряда

EN: Thursday, Friday, Saturday love
BG: Четвъртък, петък, събота любов

EN: When I think about you my feelings can't explain
BG: Когато си мисля за теб чувствата ми не може да обясни

EN: Why after all this time my heart still feels pain
BG: Защо след цялото това време сърцето ми все още усеща болка

EN: When I look at you memories of love
BG: Когато гледам ти спомени за любовта

EN: Like no one before, you stay on my mind
BG: Като никой преди да останеш в моя ум

EN: Special feelings, special times
BG: Специални чувства, специални пъти

EN: I was yours and you were mine
BG: Аз бях твоя и сте били мой

EN: All the good I won't forget
BG: Всички добри, аз няма да забравя

EN: Saturday the day we met
BG: Събота ден срещнахме

EN: There's never any question
BG: Никога няма всеки въпрос

EN: You will be my Saturday love
BG: Вие ще бъдете любов моя събота

EN: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday
BG: Неделя, понеделник, вторник, сряда

EN: Thursday, Friday, Saturday love
BG: Четвъртък, петък,Събота любов

EN: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday
BG: Неделя, понеделник, вторник, сряда

EN: Thursday, Friday, Saturday love
BG: Четвъртък, петък, събота любов

EN: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday
BG: Неделя, понеделник, вторник, сряда

EN: Thursday, Friday, Saturday love
BG: Четвъртък, петък, събота любов

EN: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday
BG: Неделя, понеделник, вторник, сряда

EN: Thursday, Friday, Saturday love
BG: Четвъртък, петък, събота любов

EN: For always and forever
BG: За винаги и завинаги

EN: You will be my
BG: Вие ще бъдете моя

EN: You will be my
BG: Вие ще бъдете моя

EN: You will be my
BG: Вие ще бъдете моя

EN: Be my Saturday love
BG: Бъде любовта ми събота

EN: Love, ooh
BG: Любов, ох

EN: Never on Sunday, Monday's too soon
BG: Никога в неделя, понеделник твърде скоро

EN: Tuesday and Wednesday just won't do
BG: Вторник и сряда просто няма да правя

EN: Thursday and Friday we can begin
BG: Четвъртък и петък да започнем

EN: But our Saturday love will never end
BG: Но нашата събота любов никога няма край