Artist: 
Search: 
Ke$ha - Tik Tok lyrics (Bulgarian translation). | Wake up in the mornin' feelin' like P- Diddy (Hey what's up girl)
, Grab ma glasses I'm out the door...
03:20
video played 1,463 times
added 8 years ago
Reddit

Ke$ha - Tik Tok (Bulgarian translation) lyrics

EN: Wake up in the mornin' feelin' like P- Diddy (Hey what's up girl)
BG: Събудете се в'разбира" от сутрин като P-Diddy (Ей какво става момиче)

EN: Grab ma glasses I'm out the door I'm gonna hit the city (Let's go)
BG: Хвани ma очила аз съм на вратата аз ще удари града (Хайде)

EN: Before I leave brush ma teeth with a bottle of Jack
BG: Преди да оставите зъбите четка Изкуства'и с бутилка Jack

EN: 'Cuz when I leave for the night I ain't comin back
BG: "Защото, когато излизам през нощта не се върна обратно

EN: I'm talkin pedicure on our toes toes
BG: Аз съм говориш педикюр на нашите пръсти пръстите на краката

EN: Tryin on all our clothes clothes
BG: Опитвам за всички наши дрехи дрехи

EN: Boys blowin' up our phones phones
BG: Момчетата Blowin'до нашите телефони телефони

EN: Drop top and playin' our favorite CD's
BG: Капка отгоре и свиря, нашите любими CD's

EN: Goin up to the parties
BG: Goin до страните

EN: Tryna get a little bit tipsy
BG: Tryna получи малко пийнал малко

EN: [CHORUS]
BG: [CHORUS]

EN: Don't stop, make it pop
BG: Не спирайте да я правят поп

EN: DJ, blow my speakers up
BG: DJ, удар ми се високоговорители

EN: Tonight, Im'ma fight
BG: Тази вечер, Im'ma борбата

EN: Til we see the sunlight
BG: Докато ние виждаме слънчева светлина

EN: TiK ToK, on the clock
BG: Тик Ток, на часовника

EN: But the party don't stop no
BG: Партията обаче не спират не

EN: Woah-oh oh oh
BG: Woah-ох ох ох

EN: Woah-oh oh oh
BG: Woah-ох ох ох

EN: Don't stop, make it pop
BG: Не спирайте да я правят поп

EN: DJ, blow my speakers up
BG: DJ, удар ми се високоговорители

EN: Tonight, Im'ma fight
BG: Тази вечер, Im'ma борбата

EN: Til we see the sunlight
BG: Докато ние виждаме слънчева светлина

EN: TiK ToK, on the clock
BG: Тик Ток, на часовника

EN: But the party don't stop no
BG: Партията обаче не спират не

EN: Woah-oh oh oh
BG: Woah-ох ох ох

EN: Woah-oh oh oh
BG: Woah-ох ох ох

EN: Aint got a care in world, but got plenty of beer
BG: Ако не получи помощ в света, но има изобилие от бира

EN: Aint got no money in my pocket, but I'm already here
BG: Ако не получи никакви пари в джоба си, но аз съм вече тук

EN: Now, the dudes are lining up cause they hear we got swagger
BG: Сега, пичове са се редят на опашка защото те чуя имаме перчене

EN: But we kick em to the curb unless they look like Mick Jagger
BG: Но ние ги удари за овладяване, освен ако не изглеждат като Мик Джагър

EN: I'm talkin' bout - everybody getting crunk, crunk
BG: Аз съм мач говориш - всеки получаване Crunk, Crunk

EN: Boys tryna touch my junk, junk
BG: Момчетата tryna ми пипай боклуци, боклуци

EN: Gonna smack him if he getting too drunk, drunk
BG: Ще го пляскам ако става прекалено пиян, пиян

EN: Now, now - we goin' til they kick us out, out
BG: Сега, сега - ние ставаме по-рано те ни изгони, посочени

EN: Or the police shut us down, down
BG: Или полицията ни затвори надолу, надолу

EN: Police shut us down, down
BG: Полицията ни затвори надолу, надолу

EN: Po-po shut us - (down)-man
BG: Po-Po ни затвори - (надолу), мъж

EN: [CHORUS]
BG: [CHORUS]

EN: Don't stop, make it pop
BG: Не спирайте да я правят поп

EN: DJ, blow my speakers up
BG: DJ, удар ми се високоговорители

EN: Tonight, Ima fight
BG: Тази вечер, Ima борбата

EN: Til we see the sunlight
BG: Докато ние виждаме слънчева светлина

EN: TiK ToK, on the clock
BG: Тик Ток, на часовника

EN: But the party don't stop no
BG: Партията обаче не спират не

EN: Woah-oh oh oh
BG: Woah-ох ох ох

EN: Woah-oh oh oh
BG: Woah-ох ох ох

EN: Don't stop, make it pop
BG: Не спирайте да я правят поп

EN: DJ, blow my speakers up
BG: DJ, удар ми се високоговорители

EN: Tonight, Im'ma fight
BG: Тази вечер, Im'ma борбата

EN: Til we see the sunlight
BG: Докато ние виждаме слънчева светлина

EN: TiK ToK, on the clock
BG: Тик Ток, на часовника

EN: But the party don't stop no
BG: Партията обаче не спират не

EN: Woah-oh oh oh
BG: Woah-ох ох ох

EN: Woah-oh oh oh
BG: Woah-ох ох ох

EN: [BRIDGE]
BG: [Мост]

EN: You build me up
BG: Ти ме изгради

EN: You break me down
BG: Ти ме съборят

EN: My heart, it pounds
BG: Сърцето ми, тя паунда

EN: Yeah, you got me
BG: Да, ти ме

EN: put my hands up
BG: да си сложа ръцете

EN: You got me now
BG: Хвана ме сега

EN: You got that sound
BG: Имаш ли, че доброто

EN: Yeah, you got me
BG: Да, ти ме

EN: You build me up
BG: Ти ме изгради

EN: You break me down
BG: Ти ме съборят

EN: My heart, it pounds
BG: Сърцето ми, тя паунда

EN: Yeah, you got me
BG: Да, ти ме

EN: put my hands up
BG: да си сложа ръцете

EN: Put your hands up
BG: Сложете ръцете си нагоре

EN: Put your hands up
BG: Сложете ръцете си нагоре

EN: Now, the party don't start till I walk in
BG: Сега, страната не започне, докато не ходят в

EN: [CHORUS]
BG: [CHORUS]

EN: Don't stop, make it pop
BG: Не спирайте да я правят поп

EN: DJ, blow my speakers up
BG: DJ, удар ми се високоговорители

EN: Tonight, Im'ma fight
BG: Тази вечер, Im'ma борбата

EN: Til we see the sunlight
BG: Докато ние виждаме слънчева светлина

EN: TiK ToK, on the clock
BG: Тик Ток, на часовника

EN: But the party don't stop no
BG: Партията обаче не спират не

EN: Woah-oh oh oh
BG: Woah-ох ох ох

EN: Woah-oh oh oh
BG: Woah-ох ох ох

EN: Don't stop, make it pop
BG: Не спирайте да я правят поп

EN: DJ, blow my speakers up
BG: DJ, удар ми се високоговорители

EN: Tonight, Im'ma fight
BG: Тази вечер, Im'ma борбата

EN: Til we see the sunlight
BG: Докато ние виждаме слънчева светлина

EN: TiK ToK, on the clock
BG: Тик Ток, на часовника

EN: But the party don't stop no
BG: Партията обаче не спират не

EN: Woah-oh oh oh
BG: Woah-ох ох ох

EN: Woah-oh oh oh
BG: Woah-ох ох ох