Artist: 
Search: 
Ke$ha - Stephen lyrics (Bulgarian translation). | Stephen
, Stephen
, Why won't you call me?
, Stephen, why won't you call me?
, 
, I saw you
, In...
03:30
video played 335 times
added 6 years ago
Reddit

Ke$ha - Stephen (Bulgarian translation) lyrics

EN: Stephen
BG: Стивън

EN: Stephen
BG: Стивън

EN: Why won't you call me?
BG: Защо няма да ме наричаш?

EN: Stephen, why won't you call me?
BG: Стефан, защо няма да ме наричаш?

EN: I saw you
BG: Аз ви видях

EN: In your tight-ass rocker pants
BG: В стегнат задник рокер гащи

EN: You saw me too
BG: Ти ме видя твърде

EN: I laughed, cause I was completely trashed
BG: Аз се засмя, причина, напълно е изхвърлена

EN: And I watched your ugly girlfriend
BG: И аз гледах си грозен приятелка

EN: Sneer across the room
BG: Сарказъм в стаята

EN: As if I really care
BG: Сякаш ми пука

EN: That she's here with you
BG: Че тя е тук с вас

EN: All I know is
BG: Всичко, което знам е

EN: You're my object of affection
BG: Вие сте ми обект на привързаност

EN: My drug of choice, my sick obsession
BG: Моят наркотик, ми болна мания

EN: Stephen
BG: Стивън

EN: Why won't you call me?
BG: Защо няма да ме наричаш?

EN: I'm sitting here waiting
BG: Аз съм седя тук и чакам

EN: Why won't you call me?
BG: Защо няма да ме наричаш?

EN: Stephen
BG: Стивън

EN: I'm feeling pathetic
BG: Аз съм чувство жалко

EN: I can't take rejection
BG: Не мога да отхвърляне

EN: Why won't you call me?
BG: Защо няма да ме наричаш?

EN: I've got guys
BG: Имам момчета

EN: Waiting in the line
BG: Чакащи в линия

EN: For me to play
BG: За мен да играя

EN: My evil girl
BG: Моят зло момиче

EN: The games with all their minds
BG: Игри с мнението си

EN: Just watch me
BG: Просто ме гледате

EN: I've got it down to a simple art
BG: Аз я имам до проста изкуство

EN: Just bat my eyes like this
BG: Просто прилеп очите ми като това

EN: And there's a broken heart
BG: И там е разбито сърце

EN: But somehow
BG: Но някак си

EN: You've turned the tables
BG: Като включите таблици

EN: What the hell?
BG: Какво, по дяволите?

EN: I can charm the pants off anyone else
BG: Аз може да чар на панталоните някой друг

EN: But you
BG: Но вие

EN: Stephen
BG: Стивън

EN: Why won't you call me?
BG: Защо няма да ме наричаш?

EN: I'm sitting here waiting
BG: Аз съм седя тук и чакам

EN: Why won't you call me?
BG: Защо няма да ме наричаш?

EN: Stephen
BG: Стивън

EN: I'm feeling pathetic
BG: Аз съм чувство жалко

EN: I can't take rejection
BG: Не мога да отхвърляне

EN: Why won't you call me?
BG: Защо няма да ме наричаш?

EN: Stephen
BG: Стивън

EN: I'm thinking that maybe
BG: Аз мисля, че може би

EN: You might think I'm crazy
BG: Може би си мислите, че съм луд

EN: Is that why you won't call me?
BG: Това ли е причината да няма да ми се обади?

EN: Steve
BG: Стив

EN: Don't you think I'm pretty?
BG: Не мислите ли, аз съм доста?

EN: Do you not love me?
BG: Ти не ме обичаш?

EN: Is that why you won't call me?
BG: Това ли е причината да няма да ми се обади?

EN: Cause you're my object of affection
BG: Защото вие сте ми обект на привързаност

EN: My drug of choice, my sick obsession
BG: Моят наркотик, ми болна мания

EN: I want to keep you as my pet to play with
BG: Аз искам да запазите като моя домашен любимец да играес

EN: And hide under my bed
BG: И да се скрият под леглото ми

EN: Forever
BG: Завинаги

EN: Stephen
BG: Стивън

EN: Why won't you call me?
BG: Защо няма да ме наричаш?

EN: I'm sitting here waiting
BG: Аз съм седя тук и чакам

EN: Why won't you call me?
BG: Защо няма да ме наричаш?

EN: Stephen
BG: Стивън

EN: I'm feeling pathetic
BG: Аз съм чувство жалко

EN: I can't take rejection
BG: Не мога да отхвърляне

EN: Why won't you call me?
BG: Защо няма да ме наричаш?

EN: Stephen
BG: Стивън

EN: I'll knit you a sweater
BG: Аз ще ви плета пуловер

EN: I wanna wrap you up in my love
BG: Искам да ви млъкни в моята любов

EN: Forever
BG: Завинаги

EN: I'll never let you go, Stephen
BG: Аз никога не ще ви позволи да отида, Стивън

EN: I'll never let go
BG: Аз никога не ще пусна

EN: Stephen
BG: Стивън

EN: Why won't you call me?
BG: Защо няма да ме наричаш?

EN: I'm sitting here waiting
BG: Аз съм седя тук и чакам

EN: Why won't you call me?
BG: Защо няма да ме наричаш?

EN: Stephen
BG: Стивън

EN: I'm feeling pathetic
BG: Аз съм чувство жалко

EN: I can't take rejection
BG: Не мога да отхвърляне

EN: Why won't you call me?
BG: Защо няма да ме наричаш?