Artist: 
Search: 
Reddit

Kazik - Jeszcze Polska Nie Zginela lyrics

Jeszcze Polska nieumar³a
Kiedy my ¿yiemy
Co nam obca moc wydar³a
Szabl¹ odbierzemy

Marsz, marsz, D¹browski
Do Polski z ziemi w³oski
Za Twoim przewodem
Z³¹czem siê z narodem

Jak Czarnecki do Poznania
Wraca³ siê przez morze
Dla oyczyzny ratowania
Po Szwedzkim rozbiorze

Marsz, marsz, D¹browski
Do Polski z ziemi w³oskiej
Za Twoim przewodem
Z³¹czem siê z narodem

Przejdziem Wis³ê przejdziem Wartê
Bêdziem Polakamy
Da³ nam przyk³ad Bonaparte
Jak zwyciê¿aæ mamy

Marsz, marsz, D¹browski
Do Polski z ziemi w³oskiej
Za Twoim przewodem
Z³¹czem siê z narodem

Niemiec, Moskal nieosiêdzie
Gdy i¹wszy pa³asza
Has³em naszem zgoda bêdzie
I oyczyzna nasza

Marsz, marsz, D¹browski
Do Polski z ziemi w³oskiej
Za Twoim przewodem
Z³¹czem siê z narodem

Ju¿tam ociec do swey Basi
Mówi zap³akany:
"S³uchay jeno, pono nasi
Bij¹ w tarabany."

Marsz, marsz, D¹browski
Do Polski z ziemi w³oskiej
Za Twoim przewodem
Z³¹czem siê z narodem

Na to wszystkich jedne g³osy:
"Dosyæ tej niewoli
Mamy Rac³awickie Kosy
Kosciuszkê, Bóg pozwoli

Marsz, marsz, D¹browski
Do Polski z ziemi w³oskiej
Za Twoim przewodem
Z³¹czem siê z narodem

Jeszcze Polska nie zginê³a
Poki my ¿yjemy
Co nam obca przemoc wziê³a
Szabl¹ odbierzemy

Marsz, marsz, D¹browski
Do Polski z ziemi w³oskiej
Za Twoim przewodem
Z³¹czem siê z narodem

Przejdziem Wis³ê, Przejdziem Wartê
Bêdziem Polakami
Da³ nam przyk³ad Bonaparte
Jak zwyciê¿aæ mamy

Marsz, marsz, D¹browski
Do Polski z ziemi w³oskiej
Za Twoim przewodem
Z³¹czem siê z narodem

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze
Dla ojczyzny ratowania
Cofn¹³ siê przez morze

Marsz, marsz, D¹browski
Do Polski z ziemi w³oskiej
Za Twoim przewodem
Z³¹czem siê z narodem

Mówi ojciec do swej Basi
Ca³y zap³akany:
"S³uchaj jeno, pono nasi
Bij¹ w tarabany."

Marsz, marsz, D¹browski
Do Polski z ziemi w³oskiej
Za Twoim przewodem
Z³¹czem siê z narodem. x2