Artist: 
Search: 
Katy Perry - By The Grace Of God lyrics (Bulgarian translation). | Was 27 surviving my return to Saturn
, A long vacation didn't sound so bad
, Was full of secrets...
04:26
video played 54 times
added 4 years ago
Reddit

Katy Perry - By The Grace Of God (Bulgarian translation) lyrics

EN: Was 27 surviving my return to Saturn
BG: Е 27 оцеляване завръщането ми в Сатурн

EN: A long vacation didn't sound so bad
BG: Дълга почивка не звучи толкова зле

EN: Was full of secrets locked up tight like iron melting
BG: Е пълен с тайни заключен здраво като желязо топене

EN: Running on empty, so out of gas
BG: Работи на празен, така че от газ

EN: Thought I wasn't enough and I wasn't so tough
BG: Все пак аз не е достатъчно и не е толкова трудно

EN: Laying on the bathroom floor
BG: Полагане на пода в банята

EN: We were living on a fault line
BG: Ние живеехме на грешка линия

EN: And I felt the fault was all mine
BG: И усетих, че вината е изцяло мое

EN: Couldn't take it any more
BG: Не можех да издържа повече

EN: By the grace of God (there was no other way)
BG: Чрез благодатта на Бога (нямаше друг начин)

EN: I picked myself back up (I knew I had to stay)
BG: Вдигнах си обратно (знаех, че трябваше да остане)

EN: I put one foot in front of the other and I
BG: Сложих единия крак пред другия и аз

EN: Looked in the mirror and decided to stay
BG: Погледна в огледалото и реши да остане

EN: Wasn't gonna let love take me out
BG: Нямаше да позволя любов ме изведе

EN: That way
BG: По този начин

EN: I thank my sister for keeping my head above the water
BG: Благодаря на сестра ми за поддържане главата си над водата

EN: When the truth was like swallowing sand
BG: Когато истината е като поглъщане на пясък

EN: Now every morning
BG: Сега всяка сутрин

EN: There is no more morning oh I
BG: Там е не повече сутрин о I

EN: Can finally see myself again
BG: Можете да видите себе си отново

EN: I know I am enough
BG: Знам, че аз съм достатъчно

EN: Possible to be loved
BG: Възможно е да бъде обичана

EN: It was not about me
BG: Не е за мен

EN: Now I have to rise above
BG: Сега трябва да се издигнем над

EN: Let the universe call the bluff
BG: Нека Вселената наричат блъф

EN: Yeah the truth will set you free
BG: да истината ще ви освободи

EN: By the grace of God (there was no other way)
BG: Чрез благодатта на Бога (нямаше друг начин)

EN: I picked myself back up (I knew I had to stay)
BG: Вдигнах си обратно (знаех, че трябваше да остане)

EN: I put one foot in front of the other and I
BG: Сложих единия крак пред другия и аз

EN: Looked in the mirror and decided to stay
BG: Погледна в огледалото и реши да остане

EN: Wasn't gonna let love take me out
BG: Нямаше да позволя любов ме изведе

EN: That way no
BG: По този начин не

EN: There ain't no
BG: Там не е никакъв

EN: Not in the name of love
BG: Не в името на любовта

EN: In the name of love (in the name of love)
BG: В името на любовта (в името на любовта)

EN: That way
BG: По този начин

EN: There ain't no
BG: Там не е никакъв

EN: I'm not giving up
BG: Аз не се отказвам

EN: By the grace of God
BG: По волята на Бог

EN: I picked myself back up
BG: Вдигнах си обратно

EN: I put one foot in front of the other and I
BG: Сложих единия крак пред другия иI

EN: Looked in the mirror (looked in the mirror)
BG: Погледна в огледалото (погледна в огледалото)

EN: Looked in the mirror (looked in the mirror)
BG: Погледна в огледалото (погледна в огледалото)

EN: By the grace of God (there was no other way)
BG: Чрез благодатта на Бога (нямаше друг начин)

EN: I picked myself back up (I knew I had to stay)
BG: Вдигнах си обратно (знаех, че трябваше да остане)

EN: I put one foot in front of the other and I
BG: Сложих единия крак пред другия и аз

EN: Looked in the mirror and decided to stay
BG: Погледна в огледалото и реши да остане

EN: Wasn't gonna let love take me out
BG: Нямаше да позволя любов ме изведе

EN: That way
BG: По този начин