Artist: 
Search: 
Kato - I'm In Love (feat. Shontelle) lyrics (Bulgarian translation). | [Verse]
, I don’t care
, It’s time to let let let my heart decide
, I don’t care
, Feels like...
04:00
video played 1,002 times
added 5 years ago
Reddit

Kato - I'm In Love (feat. Shontelle) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Verse]
BG: [Стихове]

EN: I don’t care
BG: Не ме интересува

EN: It’s time to let let let my heart decide
BG: Това е време, за да нека нека сърцето ми реши

EN: I don’t care
BG: Не ме интересува

EN: Feels like I’m dancing on all the clouds tonight
BG: Се чувства като аз съм танцува всички облаци тази вечер

EN: [Verse]
BG: [Стихове]

EN: Here we go
BG: Тук ние отивам

EN: There is a fire burning in my chest
BG: Има огън горящ в гърдите ми

EN: Here we go
BG: Тук ние отивам

EN: I hear the music playing in my head
BG: Чувам музиката свири в главата ми

EN: [Bridge]
BG: [Мост]

EN: I’m in another state of mind
BG: Аз съм в друго състояние на духа

EN: It’s like I’m living in a fantasy
BG: То е като аз съм, живеещи в една фантазия

EN: I like the way I’m feeling tonight
BG: Обичам начина, по който аз се чувствам тази вечер

EN: Don’t set me free
BG: Не ме освободи

EN: [Chorus]
BG: [Хор]

EN: So I, I’m in love
BG: Така че, аз съм в любовта

EN: I’m love
BG: Аз съм любов

EN: Nobody ever made me feel this way
BG: Никой не някога прави ме да се чувствам по този начин

EN: I’m in love,
BG: Аз съм в любовта,

EN: Yea, I’m in love
BG: да, аз съм в любовта

EN: Nobody ever made me feel this way
BG: Никой не някога прави ме да се чувствам по този начин

EN: Nobody ever made me feel this way
BG: Никой не някога прави ме да се чувствам по този начин

EN: Nobody ever made me feel this way
BG: Никой не някога прави ме да се чувствам по този начин

EN: Nobody ever made me feel this way
BG: Никой не някога прави ме да се чувствам по този начин

EN: Nobody ever made me feel this way
BG: Никой не някога прави ме да се чувствам по този начин

EN: [Verse]
BG: [Стихове]

EN: In the dark, yea
BG: В тъмно, да

EN: We can get closer, now we’re bound together
BG: Ние може да се доближи, сега ние сме свързани помежду си

EN: In the dark
BG: На тъмно

EN: Nothing can tear us apart
BG: Нищо не може да ни разкъсат

EN: [Bridge]
BG: [Мост]

EN: I’m in another state of mind
BG: Аз съм в друго състояние на духа

EN: It’s like I’m living in a fantasy
BG: То е като аз съм, живеещи в една фантазия

EN: I like the way I’m feeling tonight
BG: Обичам начина, по който аз се чувствам тази вечер

EN: Don’t set me free
BG: Не ме освободи

EN: [Chorus x2]
BG: [Припев x 2]

EN: ‘Cause I, I’m in love
BG: Защото аз съм в любовта

EN: I’m love
BG: Аз съм любов

EN: Nobody ever made me feel this way
BG: Никой не някога прави ме да се чувствам по този начин

EN: I’m in love,
BG: Аз съм в любовта,

EN: Said I’m in love
BG: Каза: аз съм в любовта

EN: Nobody ever made me feel this way
BG: Никой не някога прави ме да се чувствам по този начин

EN: I I I I I I’m in love
BG: Аз аз аз аз аз аз съм в любовта

EN: I I I I I I’m in love
BG: Аз аз аз аз аз аз съм в любовта

EN: I I I I I I’m in love
BG: Аз аз аз аз аз аз съм в любовта

EN: I I I I I nobody ever made me feel this way
BG: Аз аз аз аз аз никой не някога ме накара да се чувствам по този начин

EN: Nobody ever made me feel this way hey hey
BG: Никой не някога прави ме да се чувствам по този начин Хей Хей

EN: [Chorus]
BG: [Хор]

EN: ‘Cause I, I’m in love
BG: Защото аз съм в любовта

EN: I’m love
BG: Аз съм любов

EN: Nobody ever made me feel this way
BG: Никой не някогаправи ме да се чувствам по този начин

EN: I’m in love,
BG: Аз съм в любовта,

EN: Said I’m in love
BG: Каза: аз съм в любовта

EN: Nobody ever made me feel this way
BG: Никой не някога прави ме да се чувствам по този начин

EN: Nobody ever made me feel this way
BG: Никой не някога прави ме да се чувствам по този начин

EN: Nobody ever made me feel this way
BG: Никой не някога прави ме да се чувствам по този начин