Artist: 
Search: 
Reddit

Katedra - Kariai Pagonys lyrics

Kariai pagonys — nenugalimi,
Kai juos priešai puola
Kardu ir ugnimi.

Mirtis garbinga žūti kovoje,
Jeigu kalavijas kario rankoje.

Kariai pagonys — nenugalimi!

Kariai pagonys — nenugalimi!
Jų taurios širdys virs akmenimis.

Kariai pagonys — nenugalimi!
Jų karštas kraujas verda ugnimi.