Artist: 
Search: 
Reddit

Katedra - Gėlė lyrics

Tu žiūri į save tuščiomis akimis,
Ir matai tu save, kokio nieks nematys.

Tavo žvilgsnyje raudona gėlė.
Tavo žvilgsnyje stebuklinga žolė.

Ir matai tu save kokio nieks nesupras.
Tavo vilgsnio gelmėj nieks tavęs nesuras.