Artist: 
Search: 
Kat Deluna - In The End lyrics (Bulgarian translation). | I'm the textbook definition of a rebel
, I see the crowd moving left and I've got go right
, I'm...
03:31
video played 1,765 times
added 8 years ago
by Arkane
Reddit

Kat Deluna - In The End (Bulgarian translation) lyrics

EN: I'm the textbook definition of a rebel
BG: Аз съм учебник по дефиниция на Бунтовник

EN: I see the crowd moving left and I've got go right
BG: Аз виждам пораздвижиха тълпата наляво и аз имам отиде десен

EN: I'm always in some trouble
BG: Аз съм винаги в някои проблеми

EN: To me life ain't fun unless you're in a good fight
BG: За мен живота не е забавно, освен ако не сте в добра борба

EN: So the more you're good to me
BG: Така че по-ти си добър за мен

EN: The more I try to get you to leave
BG: Още се опитвам да ви накара да напуснат

EN: [CHORUS]
BG: [ХОРА]

EN: All my life I've made excuses
BG: Целия ми живот съм правил извинения

EN: Pushing you away, saying that you're not for me
BG: Тласка далеч, казвайки, че не сте за мен

EN: All my life I ran from Cupid
BG: Целия ми живот, аз се завтече от Купидон

EN: I tried everything
BG: Аз се опитах всичко

EN: In the end it was you
BG: В края на краищата ти беше

EN: In the end, in the end it was you
BG: В крайна сметка в края на краищата ти беше

EN: All I wanna do is have a good time
BG: Всичко, което искам да направя е да имат добро време

EN: Let the beat go through me and just take me away
BG: Нека победи минават през мен и просто ме отведе далеч

EN: You've been trying to get with me for a while
BG: Вие сте се опитва да получи с мен за известно време

EN: And I've been telling you to save that for another day
BG: И аз бях казвам ви да запишете, че за друг ден

EN: So the more you're good to me
BG: Така че по-ти си добър за мен

EN: The more I try to get you to leave
BG: Още се опитвам да ви накара да напуснат

EN: [CHORUS]
BG: [ХОРА]

EN: All my life I've made excuses
BG: Целия ми живот съм правил извинения

EN: Pushing you away, saying that you're not for me
BG: Тласка далеч, казвайки, че не сте за мен

EN: All my life I ran from Cupid
BG: Целия ми живот, аз се завтече от Купидон

EN: I tried everything
BG: Аз се опитах всичко

EN: In the end it was you
BG: В края на краищата ти беше

EN: In the end, in the end it was you
BG: В крайна сметка в края на краищата ти беше

EN: No no no
BG: Не не не

EN: I never would've thought
BG: Аз никога не би си мислил

EN: You'd be the one
BG: Вие ще бъде една

EN: That I'd be with in the end
BG: Че ще бъде с в края

EN: ...
BG: ...

EN: I never would've dreamed
BG: Аз никога не би сте мечтали

EN: That you and me
BG: Че ти и аз

EN: Were be together in the end
BG: Са били се заедно в края

EN: [2X]
BG: [2 X]

EN: [CHORUS]
BG: [ХОРА]

EN: All my life I've made excuses
BG: Целия ми живот съм правил извинения

EN: Pushing you away, saying that you're not for me
BG: Тласка далеч, казвайки, че не сте за мен

EN: All my life I ran from Cupid
BG: Целия ми живот, аз се завтече от Купидон

EN: I tried everything
BG: Аз се опитах всичко

EN: In the end it was you
BG: В края на краищата ти беше

EN: In the end, in the end it was you
BG: В крайна сметка в края на краищата ти беше

EN: [CHORUS]
BG: [ХОРА]

EN: All my life I've made excuses
BG: Целия ми живот съм правил извинения

EN: Pushing you away, saying that you're not for me
BG: Ви бутане далеч, казвайки:че не сте за мен

EN: All my life I ran from Cupid
BG: Целия ми живот, аз се завтече от Купидон

EN: I tried everything
BG: Аз се опитах всичко

EN: In the end it was you
BG: В края на краищата ти беше

EN: In the end, in the end it was you
BG: В крайна сметка в края на краищата ти беше