Artist: 
Search: 
Karma To Burn - Waiting On The Western World lyrics (Bulgarian translation). | Nature failed us
, ????
, I'm not satisfied with what I've got
, Ghost of Elijah transient scene
,...
05:39
video played 548 times
added 7 years ago
Reddit

Karma To Burn - Waiting On The Western World (Bulgarian translation) lyrics

EN: Nature failed us
BG: Природата ни се провали

EN: ????
BG: ????

EN: I'm not satisfied with what I've got
BG: Аз не съм доволен от това, което имам

EN: Ghost of Elijah transient scene
BG: Духът на Илия преходни сцена

EN: Won't you remember me ???
BG: Няма да ви запомни ме???

EN: Visions of the future
BG: Видения за бъдещето

EN: ??? in the dream
BG: ??? в съня

EN: ???? to Babylon
BG: ???? във Вавилон

EN: Waiting on the Western world
BG: Изчакване на западния свят

EN: I shall not give back
BG: Аз не трябва да върне

EN: The sun to the sky
BG: Слънцето в небето

EN: Heavens to the earth now
BG: Небето до земята сега

EN: The tide will now rise
BG: Вълната сега ще се повиши

EN: ??? succeeds me
BG: ??? успява да ме

EN: ??? that is mine
BG: ??? Това е мое

EN: A wave of devotion
BG: Вълна на преданост

EN: I'm now in my prime
BG: Сега съм в моята премиер

EN: Visions of the future
BG: Видения за бъдещето

EN: ???
BG: ???

EN: ???? to Babylon
BG: ???? във Вавилон

EN: Waiting on the Western world
BG: Изчакване на западния свят

EN: Repeat chorus
BG: Припев се повтаря

EN: Once ???
BG: Веднъж???

EN: ??? time ???
BG: ??? време???

EN: ??? solution ???
BG: ??? Решение???

EN: ???? time ???
BG: ???? време???

EN: Repeat
BG: Повторете