Artist: 
Search: 
Reddit

Karel Kryl - Darwin? lyrics

Svět byl kdysi rozdělen na zájmové sféry,
Kdo nechtěl být přivtělen, musel vlastnit kvéry,
K zabránění panice roztáhly se dráty,
Vyznačily hranice, a tak vznikly státy, ach jó.

Státy měly povahu zuřivého býka,
Dovolím si úvahu, corridy se týká:
Vezmi hadr červený - býk je z něho jelen,
A pak mezi jeleny bude jelen vtělen, ach jó.

Kouká býček nebohý na skutečnost prostou:
Místo rohů parohy na hlavě mu rostou,
Rozvíjí se všestranně, okusuje hloží,
Jeví zájem o laně a vesele se množí, ach jó.

Hajný řeční o míru, o nadšení z práce,
Mezitím mu v revíru vzrostla populace,
Oblékl si halenu, zavolal si lovce,
Aby mu prý z jelenů nadělali ovce, ach jó.

Místo lovců zeshora poslali mu vědce,
Vědec je však potvora a genetiku nechce:
Buržoazní pavědi ztěžují nám práci,
Z půlky budou medvědi a z druhý půlky ptáci, ach jó!

Že je věda vznešená, nezná kompromisy,
Dal jelenům do sena Lysenkovy spisy,
Vysoká se nažrala předepsané dávky,
Velká změna nastala, ale - chyba lávky, ach jó!

Jelen není nadšený, že není, co býval,
Z laní že jsou kačeny a on sám je - mýval:
V postavení zoufalém pokusím se přežít,
Lépe býti mývalem, nežli vůbec nežít, ach jó!

Kačeny i mývali mají rádi vodu,
Potají se stýkali a dali základ rodu,
Nahoře se radují z územního zisku,
U potoků hodují stáda ptakopysků, ach jó.

Zatímco se velmoži těší svému vlivu
Lidstvo už se nemnoží - oddává se pivu,
Nikdo už mu na hroby nepřinese věnce,
Jsme tu svědky choroby zvané dekadence, ach jó.

Objevil se jedinec mezi ptakopysky,
Obhlédl svůj zvěřinec, olízl si pysky.
Odstraníme hranice! Otevřeme dvéře!
Dáme místo v kronice ptakopysčí éře, ach jó!

Příroda je nevinná, nezná, co je otrok,
Nepřečetla Darwina a neví, co je pokrok,
Otevřeli hranice, podlehli pak dravcům,
A než přišly opice, patří vláda ssavcům, ach jó.

Od opice k člověku je už jenom krůček,
Najednou jsme v pravěku: Homo peče bůček!
Homo se nám rozmnoží - základ pro starověk,
Potom sáhne po noži - a je z něho člověk, ach jó.

Člověk ruce přiloží k společnému dílu,
Z vítězů jsou velmoži, dosahují cílů,
Ti pak, kteří prohrají, rezignují k pivu,
Pomalu nám vznikají nové sféry vlivu, ach jó.

Svět je totiž rozdělen na zájmové sféry,
Kdo nechceš být přivtělen musíš vlastnit kvéry,
K zabránění panice roztáhnou se dráty,
Vyznačí se hranice - a zas máme státy, ach jó ...