Artist: 
Search: 
Reddit

Karel Kryl - Žalm 120 lyrics

Vyhnaný dostal jsem útulek v porobě,
V salaších ciziny bylo mi spáti,
Opuštěn volal jsem, Pane můj, po tobě,
Pane můj jediný, nedej mi lháti,
Ačkoli k pokoji volaly rety mé,
Ačkoli prosily o útěchu,
Na hesla o boji změnili věty mé
Ti, jimž je násilí ku prospěchu.