Artist: 
Search: 
Kansas - Dust In The Wind lyrics (Bulgarian translation). | I close my eyes, only for a moment, and the moment's gone
, All my dreams, pass before my eyes, a...
03:20
video played 2,232 times
added 6 years ago
Reddit

Kansas - Dust In The Wind (Bulgarian translation) lyrics

EN: I close my eyes, only for a moment, and the moment's gone
BG: Затворя очите си, само за един миг, и момента е изчезнал

EN: All my dreams, pass before my eyes, a curiosity
BG: Всичките ми мечти, преминават пред очите ми, любопитство

EN: Dust in the wind, all they are is dust in the wind
BG: Прах на вятъра, всички те са е прах на вятъра

EN: Same old song, just a drop of water in an endless sea
BG: Същата стара песен, само една капка вода в безкрайно море

EN: All we do, crumbles to the ground, though we refuse to see
BG: Всичко, което правим, рухва на земята, въпреки че ние отказваме да видите

EN: Dust in the wind, All we are is dust in the wind
BG: Прах на вятъра, всички ние сме е прах на вятъра

EN: Don't hang on, nothing lasts forever but the earth and sky
BG: Не се Дръжте, нищо не продължава вечно, но земята и небето

EN: It slips away, all your money won't another minute buy
BG: Това се изплъзва, всички парите си няма друга минута купи

EN: Dust in the wind, All we are is dust in the wind
BG: Прах на вятъра, всички ние сме е прах на вятъра