Artist: 
Search: 
Kanon Wakeshima - Still Doll lyrics (German translation). | Hi, Miss Alice
, Anata garasu no
, Me de donna yume wo
, Mirareru no?
, Mirareru no?
, 
, Mata...
03:21
video played 2,202 times
added 7 years ago
Reddit

Kanon Wakeshima - Still Doll (German translation) lyrics

JA: Hi, Miss Alice
DE: Hallo, Miss Alice

JA: Anata garasu no
DE: Garasu ohne Anata

JA: Me de donna yume wo
DE: Mir de Donna Yume wo

JA: Mirareru no?
DE: Mirareru keine?

JA: Mirareru no?
DE: Mirareru keine?

JA: Mata atashi
DE: Mata atashi

JA: Kokoro ga sakete
DE: KOKORO Ga sakete

JA: Nagarederu
DE: Nagarederu

JA: Tsukurotta
DE: Tsukurotta

JA: Sukima ni sasaru
DE: Sukima ni sasaru

JA: Kioku-tachi
DE: Kioku-Tachi

JA: Hi, Miss Alice
DE: Hallo, Miss Alice

JA: Anata kajitsu no
DE: Keine Anata kajitsu

JA: Kuchi de dare ni ai wo
DE: Kuchi de dare ni Ki wo

JA: Nageteru no?
DE: Nageteru keine?

JA: Nageteru no?
DE: Nageteru keine?

JA: Mou atashi
DE: MOU atashi

JA: Kotoba o tsumaku
DE: Kotoba o tsumaku

JA: Shita no netsu
DE: Shita ohne Netsu

JA: Same kitte
DE: Gleichen kitte

JA: Mederu outau mo
DE: Mederu Outau mo

JA: Utaenai
DE: Utaenai

JA: Still, you do not answer
DE: Dennoch Sie nicht beantworten