Artist: 
Search: 
Kameliya - Cherna Kruv lyrics (English translation). | 1.Страдам теб обичам.
, Като отрова страшна в кръвта ми...
04:01
video played 2,806 times
added 8 years ago
by kras79
Reddit

Kameliya - Cherna Kruv (English translation) lyrics

BG: 1.Страдам теб обичам.
EN: 1. I love you.

BG: Като отрова страшна в кръвта ми ти проникна,
EN: As a poison scare in my blood you hack,

BG: като живота си разбит безуслвно те обикнах,
EN: as his life shattered bezuslvno loved you,

BG: багажа си събирах исках тайно да избягам..
EN: your luggage collected wanted to secretly escape.

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: Виж ме как изгубвам се
EN: Look how lose you

BG: и болка свива моето сърце,
EN: and pain shrinks my heart,

BG: а демони разкъсват го с ръце
EN: and demons tearing your hands

BG: и черна кръв сега от там тече.
EN: and black blood flows from there now.

BG: Сърцето плаче с кървави сълзи,
EN: The heart bleeds,

BG: и черен гарван там гнездо си сви,
EN: and Black Crow nest there shrugged,

BG: а болка свива моето сърце...
EN: and the pain my heart collapses.

BG: и черна кръв сега от там тече,
EN: and black blood flows from there now,

BG: сърцето ми за тебе плаче.
EN: my heart cries for you.

BG: 2.Когато ме целуваш пак за себе си забравям
EN: 2. When you kiss me again for yourself, forget

BG: и гордостта пречупена в забравата оставям.
EN: and pride in oblivion. refracted

BG: За утрешния ден отказвам се сега да мисля.
EN: For tomorrow I refuse now to think.

BG: Знам не я отричам..
EN: I do not deny it.

BG: Когато видя ,че за тебе пак не съществувам,
EN: I see that you still do not exist,

BG: и с отворени очи кошмари в сън сънувам..
EN: and with open eyes nightmares to sleep dreaming.

BG: тогава някак научи ме да не те обичам..
EN: then, somehow, he taught me not to love you ...

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: Виж ме как изгубвам се
EN: Look how lose you

BG: и болка свива моето сърце,
EN: and pain shrinks my heart,

BG: а демони разкъсват го с ръце
EN: and demons tearinghands

BG: и черна кръв сега от там тече.
EN: and black blood flows from there now.

BG: Сърцето плаче с кървави сълзи,
EN: The heart bleeds,

BG: и черен гарван там гнездо си сви,
EN: and Black Crow nest there shrugged,

BG: а болка свива моето сърце...
EN: and the pain my heart collapses.

BG: и черна кръв сега от там тече,
EN: and black blood flows from there now,

BG: сърцето ми за тебе плаче.
EN: my heart cries for you.

BG: Когато видя ,че за тебе пак не съществувам,
EN: I see that you still do not exist,

BG: и с отворени очи кошмари в сън сънувам..
EN: and with open eyes nightmares to sleep dreaming.

BG: тогава някак научи ме да не те обичам..
EN: then, somehow, he taught me not to love you ...

BG: Припев.. [2]
EN: Chorus. [2]