Artist: 
Search: 
Kameliya - Cherna Kruv lyrics (Chinese translation). | 1.Страдам теб обичам.
, Като отрова страшна в кръвта ми...
04:01
video played 2,806 times
added 8 years ago
by kras79
Reddit

Kameliya - Cherna Kruv (Chinese translation) lyrics

BG: 1.Страдам теб обичам.
ZH: 1.我爱你。

BG: Като отрова страшна в кръвта ми ти проникна,
ZH: 作为在我的血液中的毒药吓你 hack,

BG: като живота си разбит безуслвно те обикнах,
ZH: 他的生活作为破碎的 bezuslvno 爱你,

BG: багажа си събирах исках тайно да избягам..
ZH: 你的行李收集想偷偷逃跑。

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Виж ме как изгубвам се
ZH: 看看如何失去你

BG: и болка свива моето сърце,
ZH: 和疼痛收缩我的心,

BG: а демони разкъсват го с ръце
ZH: 和恶魔撕裂你的手

BG: и черна кръв сега от там тече.
ZH: 和现在有黑色的血流量。

BG: Сърцето плаче с кървави сълзи,
ZH: 心在流血,

BG: и черен гарван там гнездо си сви,
ZH: 和黑乌鸦巢那里耸耸肩,

BG: а болка свива моето сърце...
ZH: 和痛苦我的心将折叠。

BG: и черна кръв сега от там тече,
ZH: 和黑血从那里现在流动

BG: сърцето ми за тебе плаче.
ZH: 我的心为你哭了。

BG: 2.Когато ме целуваш пак за себе си забравям
ZH: 2.当你吻我再次为自己忘了

BG: и гордостта пречупена в забравата оставям.
ZH: 和忘却。 折射的骄傲

BG: За утрешния ден отказвам се сега да мисля.
ZH: 明日我拒绝现在想想。

BG: Знам не я отричам..
ZH: 我不否认它。

BG: Когато видя ,че за тебе пак не съществувам,
ZH: 我看看你仍然不存在,

BG: и с отворени очи кошмари в сън сънувам..
ZH: 和睁开眼睛噩梦睡着做梦。

BG: тогава някак научи ме да не те обичам..
ZH: 然后,不知何故,他教我不爱你了......

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Виж ме как изгубвам се
ZH: 看看如何失去你

BG: и болка свива моето сърце,
ZH: 和疼痛收缩我的心,

BG: а демони разкъсват го с ръце
ZH: 和恶魔撕裂手

BG: и черна кръв сега от там тече.
ZH: 和现在有黑色的血流量。

BG: Сърцето плаче с кървави сълзи,
ZH: 心在流血,

BG: и черен гарван там гнездо си сви,
ZH: 和黑乌鸦巢那里耸耸肩,

BG: а болка свива моето сърце...
ZH: 和痛苦我的心将折叠。

BG: и черна кръв сега от там тече,
ZH: 和黑血从那里现在流动

BG: сърцето ми за тебе плаче.
ZH: 我的心为你哭了。

BG: Когато видя ,че за тебе пак не съществувам,
ZH: 我看看你仍然不存在,

BG: и с отворени очи кошмари в сън сънувам..
ZH: 和睁开眼睛噩梦睡着做梦。

BG: тогава някак научи ме да не те обичам..
ZH: 然后,不知何故,他教我不爱你了......

BG: Припев.. [2]
ZH: 合唱。[] 2