Artist: 
Search: 
Kali - Sex lyrics (Russian translation). | хаха ....даваи пускай!
, леле си сом вач ю
, кай дикав тут
,...
03:49
video played 24,091 times
added 9 years ago
by deteee
Reddit

Kali - Sex (Russian translation) lyrics

BG: хаха ....даваи пускай!
RU: HAHA...падение Давай!

BG: леле си сом вач ю
RU: ее com vač Лелле Юй

BG: кай дикав тут
RU: Кай dikav тут

BG: мовол ме ачав
RU: movol мне ačav

BG: тере якя ман тарена
RU: Tere âkâ tarena Манн

BG: мангава бут мангава бут с-с-с-екс
RU: mangava раунд mangava раунд с c-c-x

BG: Припев: Ще те подлудя ще останеш без душа
RU: Хор: Они будут podludâ останется без души

BG: с мойта дива страст ще те изгоря /х2
RU: с mojta дикой страстью они будут гореть / /

BG: Сърцето си ми подари изкаш ли с мен да си ти
RU: Пожертвовать ваше сердце со мной izkaš меня к вам

BG: обичай ме не ме мрази даже да те заболи /x2
RU: пользовательские, мне она ненавидели меня Заболи / x 2 даже они

BG: Ва нащи ме те совав
RU: Ба naŝi меня они sovav

BG: туке ме мислинав
RU: tuke мне mislinav

BG: мангава тут ме те дикав
RU: mangava тут меня они dikav

BG: тере вуща ме те чумидав с-с-с-екс
RU: Tere vuŝa меня они čumidav с c-c-x

BG: Припев:х2
RU: Хор: /

BG: сърцето си ми подари.....
RU: Я пожертвовать ваше сердце...

BG: обичай ме не ме мрази...../2x
RU: пользовательские, мне она ненавидели меня...... / 2 x

BG: лелелили абе свършва
RU: lelelili Абэ заканчивается

BG: айде чао!
RU: ayde пока!