Artist: 
Search: 
Kali - Nqkoga lyrics (English translation). | Защо си милиш, че не знам къде си ти?
, Защо се лъжеш, че...
03:02
video played 1,211 times
added 8 years ago
by deteee
Reddit

Kali - Nqkoga (English translation) lyrics

BG: Защо си милиш, че не знам къде си ти?
EN: Why your miliš, I do not know where you are?

BG: Защо се лъжеш, че не знам къде сгреши?
EN: Why lie, I do not know where mistaking?

BG: Щом така си го поискал просто стой далеч от мен
EN: Once so I asked just stay away from me

BG: и недей ме съжалява, и след теб ще има ден,
EN: and thou hast made me regret and after you there will be a day

BG: И стана странен, и това така личи,
EN: And it was weird, and it's so clear

BG: макар да знаеш че след тебе ще боли.
EN: Although you know that after you will hurt.

BG: За какво си ме поискал и надежда си ми дал?
EN: What I asked and gave me hope?

BG: До последно се надявах, че мен не би предал.
EN: Until recently hoping that me would not be betrayed.

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: Някога бих се върнала, само теб бих прегърнала.
EN: I'd ever be back, only you'd embraced.

BG: Някога съм обичала, с онази любов не отричана.
EN: I have ever loved, that loved not denied.

BG: Някога бих заплакала, някога бих те чакала.
EN: Zaplakala I'd ever, ever I'd been waiting for.

BG: Някога съм те имала, някой ден
EN: I've ever had, some day

BG: че ме няма ще старадаш и ти.
EN: I will will staradaš you.

BG: Ще дойде друга есен, пак ще завали
EN: There will come another autumn, drugie

BG: и ще си кажем, че щастливи сме били.
EN: and you will say that we were happy.

BG: Може би ще ме потърсиш даже малко закъснял,
EN: Perhaps you will ask me even a little tardy,

BG: може би да ме запазиж просто ти не си успял.
EN: Perhaps let me zapaziž just you're not managed.

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: Някога бих се върнала, само теб бих прегърнала.
EN: I'd ever be back, only you'd embraced.

BG: Някога съм обичала, с онази любов не отричана.
EN: I have ever loved, that loved notdenied.

BG: Някога бих заплакала, някога бих те чакала.
EN: Zaplakala I'd ever, ever I'd been waiting for.

BG: Някога съм те имала, някой ден
EN: I've ever had, some day

BG: че ме няма ще старадаш и ти.
EN: I will will staradaš you.

BG: Ето пак е есен и отново заваля,
EN: Here again is the fall and started again,

BG: и къде си ти сега аз не зная.
EN: and where are you now I do not know.

BG: Пак ще ме потърсиш, даже малко закъснял,
EN: Ask me again, even if a little late,

BG: може би да ме запазиш просто ти не си успял.
EN: perhaps to keep me just you're not managed.

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: Някога бих се върнала, само теб бих прегърнала.
EN: I'd ever be back, only you'd embraced.

BG: Някога съм обичала, с онази любов не отричана.
EN: I have ever loved, that loved not denied.

BG: Някога бих заплакала, някога бих те чакала.
EN: Zaplakala I'd ever, ever I'd been waiting for.

BG: Някога съм обичала, с онази любов не отричана.
EN: I have ever loved, that loved not denied.

BG: Някога бих се върнала, само теб бих прегърнала.
EN: I'd ever be back, only you'd embraced.

BG: Някога съм обичала, с онази любов не отричана.
EN: I have ever loved, that loved not denied.

BG: Някога бих заплакала, някога бих те чакала.
EN: Zaplakala I'd ever, ever I'd been waiting for.

BG: Някога съм те имала някой ден,
EN: They've had some day,

BG: че ме няма ще старадаш и ти.
EN: I will will staradaš you.