Artist: 
Search: 
Kali - Katastrofa lyrics (English translation). | Не си ме виждал...
, Не се забърквай...
, Не знаеш нищо...
,...
03:24
video played 647 times
added 9 years ago
Reddit

Kali - Katastrofa (English translation) lyrics

BG: Не си ме виждал...
EN: Not seen me ...

BG: Не се забърквай...
EN: Not zab″rkvaj ...

BG: Не знаеш нищо...
EN: Do not know anything ...

BG: Живея шумно...
EN: Live loud ...

BG: Не съм послушна, вървя по ръба.
EN: I'm not poslušna, walk on the edge.

BG: Не ме докосвай- ще стане катастрофа.
EN: Touch me-would become a catastrophe.

BG: Вземи си въздух, потъваш така,
EN: Get your air, pot″vaš,

BG: навлезе доста във тая суматоха!!!
EN: Enter a lot in this turmoil!!!

BG: Кажи ми всичко........
EN: Tell me all ... ...

BG: Кажи коя съм.
EN: Tell what I am.

BG: Бъди различен.......
EN: Be different ... ....

BG: За всички аз съм “Miss Чай щукарие.”
EN: For all I'm Miss Tea ŝukarie. "

BG: Не съм послушна, вървя по ръба.
EN: I'm not poslušna, walk on the edge.

BG: Не ме докосвай- ще стане катастрофа.
EN: Touch me-would become a catastrophe.

BG: Вземи си въздух, потъваш така,
EN: Get your air, pot″vaš,

BG: навлезе доста във тая суматоха!!!
EN: Enter a lot in this turmoil!!!

BG: Не съм послушна, нали ме разбра.
EN: I'm not poslušna, huh understood…

BG: Не ме докосвай- ще стане катастрофа.
EN: Touch me-would become a catastrophe.

BG: Вземи си въздух, стегни се сега,
EN: Get your air, stegni now

BG: навлезе доста във тая суматоха!!!
EN: Enter a lot in this turmoil!!!