Artist: 
Search: 
Kali - Katastrofa lyrics (Chinese translation). | Не си ме виждал...
, Не се забърквай...
, Не знаеш нищо...
,...
03:24
video played 647 times
added 9 years ago
Reddit

Kali - Katastrofa (Chinese translation) lyrics

BG: Не си ме виждал...
ZH: 它不看我了。 … …

BG: Не се забърквай...
ZH: 不是 zab″rkvaj...

BG: Не знаеш нищо...
ZH: 不知道什么 … …

BG: Живея шумно...
ZH: 住在大声 … …

BG: Не съм послушна, вървя по ръба.
ZH: 我不是 poslušna,边缘上散步。

BG: Не ме докосвай- ще стане катастрофа.
ZH: 请勿触摸我会成为一场灾难。

BG: Вземи си въздух, потъваш така,
ZH: 这样让您空气 pot″vaš

BG: навлезе доста във тая суматоха!!!
ZH: 在这场动荡中输入漂亮 !!!

BG: Кажи ми всичко........
ZH: 告诉我一切 … … … … … …

BG: Кажи коя съм.
ZH: 告诉我是什么。

BG: Бъди различен.......
ZH: 是不同的 … … … …。

BG: За всички аз съм “Miss Чай щукарие.”
ZH: 所有我"小姐茶 ŝukarie"。

BG: Не съм послушна, вървя по ръба.
ZH: 我不是 poslušna,边缘上散步。

BG: Не ме докосвай- ще стане катастрофа.
ZH: 请勿触摸我会成为一场灾难。

BG: Вземи си въздух, потъваш така,
ZH: 这样让您空气 pot″vaš

BG: навлезе доста във тая суматоха!!!
ZH: 在这场动荡中输入漂亮 !!!

BG: Не съм послушна, нали ме разбра.
ZH: 我不是 poslušna,我知道你。

BG: Не ме докосвай- ще стане катастрофа.
ZH: 请勿触摸我会成为一场灾难。

BG: Вземи си въздух, стегни се сега,
ZH: 立即获取您空气 stegni

BG: навлезе доста във тая суматоха!!!
ZH: 在这场动荡中输入漂亮 !!!