Artist: 
Search: 
Kali - Спрях Ли Ти Тока lyrics (Chinese translation). | Спрях... Спрях ли ти... Спрях ...Спрях ли ти
, 
, Спрях ли ти...
03:39
video played 1,105 times
added 6 years ago
by babyme
Reddit

Kali - Спрях Ли Ти Тока (Chinese translation) lyrics

BG: Спрях... Спрях ли ти... Спрях ...Спрях ли ти
ZH: 我停下来...我停下来你...我停下来...我停下来你

BG: Спрях ли ти тока, бях ли жестoка,
ZH: 我停下来你当前,我就像 žestoka,

BG: точките обрах ли ти и очите ти събрах ли?
ZH: obrah 点你和你的眼睛 s″brah 吗?

BG: Спрях ли ти тока, знай че още мога,
ZH: 我停下来,你还知道,当前,我

BG: всичко в теб наопаки да завъртя.
ZH: 一切都在你反向旋转。

BG: Няма утре пак на вие с теб да си говорим,
ZH: 没有明天回你和你聊,

BG: много бързо се сближихме, но и още може,
ZH: 很快会 sbližihme,但仍然令

BG: хващаш ли ме здраво ли е, слабо ли ме стискаш,
ZH: 像我这样的 hvaŝaš 坚决,最不喜欢我 stiskaš,

BG: пускаш ли изтърваш ли, недей че друг ме иска.
ZH: 发挥它像你,nedej izt″rvaš,另一个我。

BG: Дръж ме хвани ме, храни ме, напий ме,
ZH: 坑我捕获我,我,napij 我

BG: после от любов край теб ще пада перушина,
ZH: 然后你会喜欢上的秋天的羽毛结束

BG: всичките момичета събличат се за тебе,
ZH: 所有女孩子都是你的 s″bličat

BG: дай ми само нощите, после в лудница ще влезнеш.
ZH: 给我晚上只,然后在疯人院将输入。

BG: Спрях ли ти тока, бях ли жестoка,
ZH: 我停下来你当前,我就像 žestoka,

BG: точките обрах ли ти и очите ти събрах ли?
ZH: obrah 点你和你的眼睛 s″brah 吗?

BG: Спрях ли ти тока, знай че още мога,
ZH: 我停下来,你还知道,当前,我

BG: всичко в теб наопаки да завъртя.
ZH: 一切都在你反向旋转。

BG: Тръгва ти, връзва ти, ето го късмета ти,
ZH: 离开,配合带,这里是你的机会,它

BG: грабвай го веднага да не вземе да избяга,
ZH: 它不能逃脱,决定 grabvaj

BG: искаш ли, можеш ли да не се изложиш ти,
ZH: 你想,你不是 izložiš你,

BG: чудото веднъж дошло е, нека бъде твое.
ZH: 奇迹一次已经让我们自己。

BG: Дръж ме хвани ме, храни ме, напий ме,
ZH: 坑我捕获我,我,napij 我

BG: после от любов край теб ще пада перушина,
ZH: 然后你会喜欢上的秋天的羽毛结束

BG: всичките момичета събличат се за тебе,
ZH: 所有女孩子都是你的 s″bličat

BG: дай ми само нощите, после в лудница ще влезнеш.
ZH: 给我晚上只,然后在疯人院将输入。

BG: Спрях ли ти тока, бях ли жестoка,
ZH: 我停下来你当前,我就像 žestoka,

BG: точките обрах ли ти и очите ти събрах ли
ZH: obrah 点你和你一样的眼睛 s″brah

BG: Спрях ли ти тока, знай че още мога,
ZH: 我停下来,你还知道,当前,我

BG: всичко в теб наопаки да завъртя.
ZH: 一切都在你反向旋转。