Artist: 
Search: 
Kali - Няма Страшно lyrics (Chinese translation). | Този въздух между нас, достатъчен за мен,
,...
03:44
video played 387 times
added 5 years ago
Reddit

Kali - Няма Страшно (Chinese translation) lyrics

BG: Този въздух между нас, достатъчен за мен,
ZH: 我们够我之间空气

BG: недостатъчен за тебе..
ZH: 为你的不足。

BG: Когато крачка правя аз, ти вече правиш две,
ZH: 当一步做的时候我给你两个,

BG: и посоката сменяш..
ZH: 和方向开关。

BG: Кажи ми го в очите, до мен си, а далеч си..
ZH: 告诉它向我的脸,对我来说和远了。

BG: Ти виждаш, че усещам, по - добре не ме щади ..
ZH: 你可以看看我觉得更好我不是备件。

BG: Ако ти трябват думи, кажи да ти услужа ..
ZH: 如果您需要的话,告诉他们要为你做。

BG: Не ме обичаш нали ..
ZH: 你不喜欢我......

BG: Тръгни си, няма страшно, няма страшно..
ZH: 离开,别担心,别担心。

BG: Ако умра за малко няма страшно, няма страшно..
ZH: 如果我死了一点,别担心,别担心。

BG: Ако изглеждам жалко няма страшно, няма страшно..
ZH: 如果我看起来太别担心,别担心。

BG: Не бих те обвинила, че ти не ме обичаш.. Аз много малко исках ..
ZH: 如果你不爱我,我不会怪你。我是我很少......

BG: Няма страшно, няма страшно..
ZH: 别担心,别担心。

BG: Ако умра за малко няма страшно, няма страшно..
ZH: 如果我死了一点,别担心,别担心。

BG: Ако изглеждам жалко няма страшно, няма страшно..
ZH: 如果我看起来太别担心,别担心。

BG: Не бих те обвинила, че ти не ме обичаш.. Аз много малко исках ..
ZH: 如果你不爱我,我不会怪你。我是我很少......

BG: Ти не си копнял за мен, за друга е било..
ZH: 你不是渴望对我来说,这是另一种。

BG: И вече е сгрешено ..
ZH: 是错误的。

BG: Знам, че чуждите ръце, направили са зло,
ZH: 我知道其他人的手,他们做了恶,

BG: и са взели моята нощ ..
ZH: 和花了我的夜晚..

BG: Кажи ми го в очите, до мен си, а далеч си..
ZH: 告诉它向我的脸,对我来说和远了。

BG: Ти виждаш, че усещам, по - добре не ме щади ..
ZH: 你可以看看我觉得更好我不是备件。

BG: Ако ти трябват думи, кажи да ти услужа ..
ZH: 如果您需要的话,告诉他们要为你做。

BG: Не ме обичаш нали ..
ZH: 你不喜欢我......

BG: Тръгни си, няма страшно, няма страшно..
ZH: 离开,别担心,别担心。

BG: Ако умра за малко няма страшно, няма страшно..
ZH: 如果我死了一点,别担心,别担心。

BG: Ако изглеждам жалко няма страшно, няма страшно..
ZH: 如果我看起来太别担心,别担心。

BG: Не бих те обвинила, че ти не ме обичаш.. Аз много малко исках ..
ZH: 如果你不爱我,我不会怪你。我是我很少......

BG: Няма страшно, няма страшно..
ZH: 别担心,别担心。

BG: Ако умра за малко няма страшно, няма страшно..
ZH: 如果我死了一点,别担心,别担心。

BG: Ако изглеждам жалко няма страшно, няма страшно..
ZH: 如果我看起来太别担心,别担心。

BG: Не бих те обвинила, че ти не ме обичаш.. Аз много малко исках ..
ZH: 如果你不爱我,我不会怪你。我是我很少......