Artist: 
Search: 
Reddit

Kalamu - Nonnavoglio lyrics

(paolo farace)

Chi cintra jiddu, chi cintra jiddu
Cu lu jucu di grann' , chi cintra jiddu
Vulia jucari cu li cumpagni
Cu nu palluni, cu nu palluni
Misa lu pjid' 'nda lu post' sbagliat'
E chiamava la mamma, e chiamava la mamma
Io non voglio a guerra
Picchi' porta la fame, picchi porta la fame
Io non voglio a guerra
Picchi' porta a miseria, picchi porta a miseria
Io non voglio a guerra
Non a voglio, non a voglio, non a voglio,

Io non voglio a guerra
Picchi' porta lu sang, picchi' porta lu sang
Io non voglio a guerra
Picchi' porta lu chianto, picchi' porta lu chianto
Io non voglio a guerra
Non a voglio, non a voglio, non a voglio,

Ji non voglio vida a gente
Ca disperata lassa a casa
Ca chiangia pi na culpa
Ca sta guerra na dat'
C'uocchi spenti e gammi stanch'
Portano i figli e non nu sann'
A quali posti si pon' ammuccia'
Da quali cannuni pon' scappa'

Pens' ca la guerra non risolva niente
Pure si ci sun' i bomb' intelligent'
A guerra non fa giustizia, fa sul' danni
Criscia i piccininni cu odio e strafuttenza
A guerra a patiscia chi non a vo
Invece arricchiscia sulu ca vo
A guerra non a vincia chi tena ragiun'
A vincia u cchiu' forte amico della morte

Io non voglio a guerra
Picchi' porta la fame, picchi porta la fame
Io non voglio a guerra
Picchi' porta a miseria, picchi porta a miseria
Io non voglio a guerra
Non a voglio, non a voglio, non a voglio,
Io non voglio a guerra
Picchi' porta lu sang, picchi' porta lu sang
Io non voglio a guerra
Picchi' porta lu chianto, picchi' porta lu chianto
Io non voglio a guerra
Non a voglio, non a voglio, non a voglio,