Artist: 
Search: 
Reddit

Kaj Tiel Plu - Ni Kunvenas lyrics

Ni kunvenas kunkantante:
Aŭe Maria.

Al la nura virgulino
jen alvenas anĝelo
jen alvenas anĝelo
Gabriel estas nomita
kaj sendita el ĉielo
kaj sendita el ĉielo
klarvizaĝe li salutis:
- Aŭe Maria.

Klarvizaĝe li salutis,
gekaraj aŭskultu min,
gekaraj aŭskultu min:
- Gravediĝos ci Maria,
Aŭe Maria.

Gravediĝos ci Maria,
gekaraj aŭskultu min,
gekaraj aŭskultu min:
- Kaj eknaskos ci fileton,
Aŭe Maria.

Kaj eknaskos ci fileton
Gekaraj aŭskultu min,
Gekaraj aŭskultu min:
- Kaj ci nomos lin Jesuo,
Aŭe Maria.

Ni kunvenas kunkantante:
- Aŭe Maria.