Artist: 
Search: 
K. Sparks - Renaissance lyrics (Bulgarian translation). | Spit it theme of my life 
, Track micks black .. white freaks underneath he knight sheets
, Spread...
02:48
video played 30 times
added 6 years ago
Reddit

K. Sparks - Renaissance (Bulgarian translation) lyrics

EN: Spit it theme of my life
BG: Плюя то темата на моя живот

EN: Track micks black .. white freaks underneath he knight sheets
BG: Песен micks черен... бели изроди под той рицар листове

EN: Spread it rumors by me .. yes i winner now
BG: Разпространява слухове от мен... да съм победител сега

EN: I got lose for the ..to the clock
BG: Аз имам загуби за...на часовник

EN: Perfect team wearing lanes with ..
BG: Перфектен екип носенето платна с...

EN: You lost the .. with them bitch that call me hurricane
BG: Сте загубили... с тях кучка, че ме наричат ураган

EN: Is .. they often just .. this life like Mary Mary
BG: Е... те често просто... този живот като Бари Манилоу

EN: With the energy is filling fill your pain
BG: С енергията е попълване Попълнете вашата болка

EN: Little bit of Hennessey me i’m crazy
BG: Малко от Хенеси ме аз съм луд

EN: .. now or later let’s go
BG: .. Сега или по-късно да вървим

EN: This magic for the dance mother f*cker press though
BG: Тази магия за танцови майката f * cker натиснете обаче

EN: Head it for disaster ..like this rap shit
BG: Го главата за бедствие...като тази рап глупости

EN: Mother f*cking stars nowadays X factor
BG: Майчините f * cking звезди днес X фактор

EN: N the rover would this ..
BG: N rover ще това...

EN: while i flight the industry my mama fighting chance
BG: докато полет индустрията мама борба шанс

EN: ...the flight though
BG: .. .the полет обаче

EN: Get cashed to slip fast and that’s slow
BG: Вземи парите да се измъкне бързо и това е бавно

EN: Slick fence I’m quick fast the fly go
BG: Хлъзгав ограда съм бързо бързо движение отидете

EN: Gets cashed and .. and die
BG: Получава осребрят и... и да умре

EN: Let me taek it ot the .. i do
BG: Нека taek го продължения... Да

EN: Can take it to the top mother f*cker you do
BG: Може да го отведе до горната майка f * cker, което правите

EN: Take it to the top never stop i do
BG: Да го отведе до горната никога не спирайте да направя

EN: Take it to the top mother f*cker
BG: Да го отведе до горната майка f * cker

EN: Hey y’all my intention is the greatest for my ..
BG: Ей y'all намерението ми е най-голямото за моя...

EN: ..dress me get your majesty these rappers on my ..
BG: ..Облечи ме получите Ваше Величество тези рапъри на ми...

EN: But actually get .. get flowin ..catastrophy
BG: Но всъщност се... получи flowin...катастрофа

EN: For the ..half of me we’re ..astrophy
BG: За...половината от мен сме...astrophy

EN: Passing it before those it was before those
BG: Това преминаване преди тези беше преди тези

EN: Fast as .. in my war clothes
BG: Бързо по... в дрехите ми война

EN: Flashin in with more ..but that’s when the star goes ..
BG: Flashin с повече...но това е, когато звездата отива...

EN: ..speakin it and don’t knows
BG: ..speakin го и не знае

EN: Keep it there she borrow ..pitchin it is the ..
BG: Дръжте го там тя заема...Pitchin това е...

EN: ..sleep my ..I’m sleakin ‘cause life can adore me
BG: ..съня ми...Аз съм sleakin, защото животможе да ме обожават

EN: And stag me the times but then I’m roundly sick
BG: И елен ми пъти, но след това аз съм енергично болни

EN: ..and they can read signs ..
BG: ..и те могат да четат знаците...

EN: Understand me ..with the pistol in the ..
BG: Разбери ме..с пистолет в...

EN: With a black range rover ..my mama fighting cancer
BG: С черен диапазона Роувър...майка ми борба с рака

EN: [Hook:]
BG: [Кука:]