Artist: 
Search: 
Justin Timberlake - Touch You If I Could lyrics (Bulgarian translation). | No no
, Forever you told me
, I'm the only who was in your heart
, 
, So beautiful how you whisper
,...
04:03
video played 5,756 times
added 7 years ago
by XTCMan
Reddit

Justin Timberlake - Touch You If I Could (Bulgarian translation) lyrics

EN: No no
BG: Не, не

EN: Forever you told me
BG: Завинаги ми каза

EN: I'm the only who was in your heart
BG: Аз съм само който е бил в сърцето си

EN: So beautiful how you whisper
BG: Толкова красива, как шепот

EN: We would never be apart
BG: Ние никога не ще се разделим

EN: And now things are changing
BG: И сега нещата се променят

EN: I see the way you look at me
BG: Виждам, че начина, по който ме гледаш

EN: They say that the eyes are The windows to the soul
BG: Те казват, че очите са прозорците на душата

EN: So I finally chose the just in me
BG: Така че накрая избрах просто в мен

EN: Why didn't I see you coming?
BG: Защо не ви се виждат?

EN: I'll miss the vision where you stood
BG: Ще липсва визия, където стоеше

EN: And I would touch you if I could
BG: И аз ще те докосна дали мога да

EN: But your lips keep sayin' What your heart will never do
BG: Но устните ви да казва "това, което сърцето си никога няма да направя

EN: Someone tell me how a girl as Fine as you can be so cold
BG: Някой да ми каже как едно момиче толкова добре, колкото може да бъде толкова студено

EN: And treat me like you do?
BG: И се отнасяш с мен като теб?

EN: I'm still lost in your every move
BG: Аз съм все още губи във всяко ваше движение

EN: It's too bad that you're no good
BG: Това е твърде лошо, че не умееш

EN: (Just don't tell that you love me
BG: (Само не казвай че ме обичаш

EN: I know that it's just not true)
BG: Аз знам, че това просто не е вярно)

EN: No
BG: Не

EN: (You gotta give it to me
BG: (Вие трябва да го дам на мен

EN: Cuz you've got me . . .)
BG: Щото имаш ми...)

EN: What's a man to do?
BG: Какво е един човек да направи?

EN: Seduction at its finest
BG: Прелъстяване най-добрите

EN: Has stripped away all of my dignity
BG: Има жилки далеч всички достойнство

EN: So beautiful
BG: Толкова красива

EN: How you whisper
BG: Как шепот

EN: (Is there any good between you and me?)
BG: (Е там кой да е добър между теб и мен?)

EN: No I never imagined myself
BG: Не никога не съм себе си представяли

EN: In this state of mind
BG: В това състояние на ума

EN: I'm stuck between a dream and nightmare
BG: Аз съм остана между мечта и кошмар

EN: Help cuz you've rendered me blind
BG: Помогнете щото съм ме извършени слепи

EN: Why didn't I see you coming?
BG: Защо не ви се виждат?