Artist: 
Search: 
Justin Timberlake - Mother Lover (feat. Andy Samberg) lyrics (Bulgarian translation). | Andy Samberg: Oh dang..
, Justin Timberlake:What is it dawg?
, AS: I forgot it’s Mother’s Day.
,...
03:03
video played 5,373 times
added 8 years ago
Reddit

Justin Timberlake - Mother Lover (feat. Andy Samberg) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Andy Samberg: Oh dang..
BG: Анди Samberg: О дяволите ..

EN: Justin Timberlake:What is it dawg?
BG: Джъстин Тимбърлейк: Какво е то Dawg?

EN: AS: I forgot it’s Mother’s Day.
BG: КАТО: Забравих го, Ден на майката.

EN: JT: Didn’t get a gift for her.
BG: JT: Не получи подарък за нея.

EN: AS: Other plans got in the way.
BG: КАТО: Други планове има по пътя.

EN: She’ll be so disappointed.
BG: Тя ще бъде толкова разочарован.

EN: JT: Da*n I forgot it too.
BG: JT: Да * N съм го забравил също.

EN: AS: This could have been avoided.
BG: КАТО: Това би могло да бъде избегнато.

EN: Both: What the he*l are we gonna do?
BG: И двамата: Какво е * л ще правим?

EN: JT: My mom’s been so forlorn
BG: JT: майка ми била толкова опасна

EN: Ever since my daddy left.
BG: Откакто баща ми ляво.

EN: AS: COLD
BG: КАКТО: Cold

EN: JT: No one to hold her tight
BG: JT: Никой не може да я държат здраво

EN: Life has put her to the test.
BG: Животът си е подложен на тест.

EN: AS: I know just what you mean,
BG: КАТО: Знам какво искаш да кажеш,

EN: My mom’s been so sad and gray
BG: Майка ми е толкова тъжен и сив

EN: JT: Word
BG: JT: Word

EN: AS: My dad can’t satisfy her in the bedroom ever since he passed away.
BG: КАТО: Баща ми не може да я задоволи спалня, откакто той почина.

EN: Both: Hold up.
BG: И двамата: Чакайте.

EN: AS: You thinkin’ what I’m thinkin’?
BG: КАТО: Ти мислиш какво съм мислиш?

EN: JT: I’m thinkin’ I’m thinkin’ too
BG: JT: Аз съм мислиш Аз съм мислиш прекалено

EN: Both: Slow up
BG: И двамата: Бавно нагоре

EN: AS: What time is it dawg?
BG: Като: Какво е това време Dawg?

EN: JT: It’s time for a switcharoo
BG: JT: време е за switcharoo

EN: Both: We both love our moms, women with grown women needs
BG: И двамата: И двамата обичаме майки, жени с жени отглеждат нужди

EN: I say we break ‘em off
BG: Аз казах да Break 'Em разстояние

EN: Show ‘em how much they really mean
BG: Покажи ги'колко те наистина означава

EN: ‘Cause I’m a Mother Lover
BG: Защото Аз съм майка Любов

EN: You’re a Mother Lover
BG: Ти си майка Любов

EN: We should f*** each others mothers
BG: Ние трябва да е *** всяка други майки

EN: JT:F*** each others moms
BG: JT: F *** всяка други майки

EN: I’m pushing that way where you came out as a baby
BG: Аз съм бутане по този начин, когато ви излезе като бебе

EN: ain’t no doubt that s*** is crazy
BG: не е никакво съмнение, че е *** е луд

EN: F*** each others moms
BG: F *** всяка други майки

EN: Both:
BG: И двамата:

EN: ‘Cause every Mother’s Day needs a Mother’s Night
BG: "Ден на майката Защото всеки има нужда от майка's Night

EN: If doing it is wrong, I don’t wanna be right
BG: Ако това е погрешно, аз не искам да се прави

EN: I’m callin’ on you ’cause I can’t do it myself
BG: Аз съм наричаш върху вас, защото не мога да направя сам го

EN: To me you’re like a brother, so be my mother lover
BG: За мен сте като брат, така че моята майка любовник

EN: AS: I’m layin’ in the cut waitin’ for your mom
BG: КАТО: Аз съм layin'в нарязани чакаш майка ти

EN: Clutchin’ on this lube and roses
BG: Clutchin'на тази смазка и рози

EN: JT: I got my digital camera, I’m gonna take your momma through a million poses
BG: JT: Взех си цифров фотоапарат, аз ще взема майка си чрез един милион представлява

EN: AS: They will be so surprised
BG: КАТО: Те ще бъдат толкова изненадан

EN: JT: We are so cool and thoughtful
BG: JT: Ние сме толкова готин и внимателен

EN: AS: Can’t wait to pork your mom
BG: КАТО: Не мога да дочакам да свинско майка си

EN: JT: I’m gonna be the syrup, she can be my waffle
BG: JT: Аз съм ще бъде сироп, тя може да бъде Мой гофрети

EN: Both: Shout up
BG: И двамата: Shout нагоре

EN: JT: My mother loves bubble bath with chamomile
BG: JT: Майка ми обича сапунени баня с лайка

EN: Both: Straight up
BG: И двамата: нагоре

EN: AS: Give it to my mom d - d- d - d- d - d - doggy style
BG: КАТО: Дай го на майка ми г - г-D - г-D - г - Doggy Style

EN: Both: This the perfect plan
BG: И двамата: Това перфектния план

EN: For a perfect Mother’s Day
BG: За перфектно Ден на майката

EN: They have to rename this one
BG: Те трябва да преименувате тази

EN: All up under the covers day
BG: Всички до под завивките дни

EN: ‘Cause I’m a Mother Lover
BG: Защото Аз съм майка Любов

EN: You’re a Mother Lover
BG: Ти си майка Любов

EN: We should f*** each others mothers
BG: Ние трябва да е *** всяка други майки

EN: I’ll push in the way
BG: Ще тласък в начина, по който

EN: Where you came out as a baby
BG: Когато ви излезе като бебе

EN: Ain’t no doubt that shit is crazy
BG: Не е никакво съмнение, че дяволите е луд

EN: F*** each others moms
BG: F *** всяка други майки

EN: AS: Break it down
BG: КАТО: Break It Down

EN: It would be my honor to be your new step-father
BG: Това ще ми бъде чест да ви бъде нова стъпка-баща

EN: JT: It would be my honor to be your new step-father
BG: JT: Това ще ми бъде чест да ви бъде нова стъпка-баща

EN: AS: While you’re in my mother
BG: КАТО: Докато сте в моята майка

EN: Make me another brother
BG: Направи ми друг брат

EN: And while I’m in your mother
BG: И докато аз съм в майка си

EN: I’ll never use a rubber
BG: Аз никога няма да използва гумени

EN: JT: OH
BG: JT: О

EN: ‘Cause every Mother’s Day needs a Mother’s Night
BG: "Ден на майката Защото всеки има нужда от майка's Night

EN: If doing it is wrong, I don’t wanna be right
BG: Ако това е погрешно, аз не искам да се прави

EN: I’m callin’ on you ’cause I can’t do it myself
BG: Аз съм наричаш върху вас, защото не мога да направя сам го

EN: To me you’re like a brother, so be my mother lover
BG: За мен сте като брат, така че моята майка любовник

EN: They blessed us both with the gift of life
BG: Те ни благослови с дара на живота

EN: She brought you in this world so I’m gunna sex her right
BG: Тя те доведе в този свят, така че аз съм gunna секс нейното право

EN: This is the second best idea that we’ve ever had
BG: Това е втората най-добра идея, че някога сме имали

EN: The choice can be no other
BG: Изборът може да бъде никакъв друг

EN: Be my mother lover
BG: Be My Lover майка

EN: Happy Mother’s Day!!!
BG: Честит Ден на майката!