Artist: 
Search: 
Justin Nozuka - Heartless lyrics (Bulgarian translation). | (Verse 1)
, Promise not to leave her, Said I'd never disappear
, She knows I'll come back some day
,...
03:47
video played 950 times
added 7 years ago
Reddit

Justin Nozuka - Heartless (Bulgarian translation) lyrics

EN: (Verse 1)
BG: (Стих 1)

EN: Promise not to leave her, Said I'd never disappear
BG: Обещавам да не я оставя, каза, аз никога не ще изчезне

EN: She knows I'll come back some day
BG: Тя знае, аз ще се върна някой ден

EN: Crying in the bathroom as the mirror disappears
BG: Плаче в банята е огледало изчезва

EN: Holding onto faded moments
BG: Държейки бледи моменти

EN: (Bridge)
BG: (Мост)

EN: Momma- I think I did it again-
BG: Momma-мисля, че го направих отново-

EN: I got lost in the Wind again
BG: Аз имам загубен на вятъра отново

EN: Momma- I think I did it again-
BG: Momma-мисля, че го направих отново-

EN: I got lost in the Wind again
BG: Аз имам загубен на вятъра отново

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: I'll never leave You Heartless (Heartless)
BG: Аз никога няма да оставя ли безсърдечен (Heartless)

EN: Never leave You standing in the Darkness (The Darkness)
BG: Никога не оставяйте да стоиш в мрака (мрака)

EN: Darling, Oh I Promise (Oh I promise)
BG: Скъпа, о аз обещание (Oh, обещавам)

EN: I'll never leave You Heartless (Heartless)
BG: Аз никога няма да оставя ли безсърдечен (Heartless)

EN: Never gonna leave me,
BG: Никога няма да ме остави,

EN: Said she'd always be right here
BG: Каза тя винаги ще бъде тук

EN: Even when she's farthest away
BG: Дори когато тя е най-отдалечената далеч

EN: Underneath your worry, the reason's always clear
BG: Под ви тревожи причината винаги е ясно

EN: Hold onto this very moment
BG: Държа на този момент

EN: (Bridge)
BG: (Мост)

EN: Momma- I think I did it again-
BG: Momma-мисля, че го направих отново-

EN: I got lost in the Wind again
BG: Аз имам загубен на вятъра отново

EN: Momma- I think I did it again-
BG: Momma-мисля, че го направих отново-

EN: I got lost in the Wind again
BG: Аз имам загубен на вятъра отново

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: I'll never leave You Heartless (Heartless)
BG: Аз никога няма да оставя ли безсърдечен (Heartless)

EN: Never leave You standing in the Darkness (The Darkness)
BG: Никога не оставяйте да стоиш в мрака (мрака)

EN: Darling, Oh I Promise (Oh I promise)
BG: Скъпа, о аз обещание (Oh, обещавам)

EN: I'll never leave You Heartless (Heartless)
BG: Аз никога няма да оставя ли безсърдечен (Heartless)

EN: Oh You know I'll never gonna let You down (down x2)
BG: О знаеш аз ще никога няма да ви разочарова (x 2)

EN: Oh You know I'll never gonna let You down (down x2)
BG: О знаеш аз ще никога няма да ви разочарова (x 2)

EN: Ohhh (down x2)
BG: о (надолу x 2)

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: No, I'll never leave You Heartless (Heartless)
BG: Не, аз никога няма да оставя ли безсърдечен (Heartless)

EN: Never leave You standing in the Darkness (The Darkness)
BG: Никога не оставяйте да стоиш в мрака (мрака)

EN: (I'll never, I'll never)
BG: (Аз ще никога, никога не ще)

EN: Darling, Oh I Promise (Oh I promise)
BG: Скъпа, о аз обещание (Oh, обещавам)

EN: (I won't ever let you down)
BG: (Аз няма никога да ви разочарова)

EN: (Heartless, Heartless)
BG: (Безсърдечен,Безсърдечен)

EN: (You know... )
BG: (Знаете, че...)

EN: (Heartless, Heartless)
BG: (Безсърдечен, безсърдечен)

EN: (You know, You know I'll never gonna leave you)
BG: (Знаете, вие знаете, аз ще никога няма да те оставя)

EN: (A million miles away, I'll still find You x2) x3
BG: (Един милион километра, аз ще все още ви намери x 2) x 3

EN: Heartless
BG: Безсърдечен