Artist: 
Search: 
Justin Bieber - Somebody To Love / Baby (2010 Muchmusic Video Awards) (Live) lyrics (Bulgarian translation). | [::: Somebody To Love :::]
, 
, For you I'd write a symphony,
, I'd play the violin,
, It's time to...
05:00
Reddit

Justin Bieber - Somebody To Love / Baby (2010 Muchmusic Video Awards) (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [::: Somebody To Love :::]
BG: [::: Някой да обича:::]

EN: For you I'd write a symphony,
BG: За теб аз ще напиша симфония,

EN: I'd play the violin,
BG: Бих играе на цигулка,

EN: It's time to sink or swim,
BG: Това е време, за да потънат или да плуват,

EN: Watch them play for ya,
BG: Гледайте ги играя за теб,

EN: For you I'd be, (whoa oh)
BG: За теб аз ще бъда, (О О)

EN: Running a thousand miles,
BG: Управление на хиляди мили,

EN: Just to get to where you are.
BG: Само да стигнем до къде се намирате.

EN: Step to the beat of my heart,
BG: Стъпка в ритъма на сърцето си,

EN: I don't need a whole lot,
BG: Аз не се нуждаят от много,

EN: But for you I admit I,
BG: Но за теб Признавам,

EN: I'd rather give you the world,
BG: Предпочитам да ти дам на света,

EN: Or we can share mine,
BG: Или можем да споделим мина,

EN: I know I won't be the first one,
BG: Знам, че няма да е първият,

EN: To give you all this attention,
BG: За да ви дадем цялото това внимание,

EN: Baby listen,
BG: Бебе слушате,

EN: I just need somebody to love,
BG: Просто имам нужда от някой да обича,

EN: I don't need too much, just somebody to love,
BG: Нямам нужда от много, просто някой да обича,

EN: Somebody to love.
BG: Някой да се обичат.

EN: I don't need nothing else,
BG: Нямам нужда от нищо друго,

EN: I promise girl I swear,
BG: Обещавам момиче Кълна се,

EN: I just need somebody to love.
BG: Просто имам нужда от някой да обича.

EN: I need somebody, I-I need somebody,
BG: Имам нужда някой, II нужда от някого,

EN: I need somebody, I-I need somebody
BG: Имам нужда някой, II нужда от някого

EN: Every day,
BG: Всеки ден,

EN: I bring the sun around,
BG: Нося слънцето наоколо,

EN: I sweep away the clouds,
BG: Аз помете облаците,

EN: Smile for me.
BG: Smile за мен.

EN: I would take,
BG: Ще се предприемат,

EN: Every second, every single time,
BG: Всяка секунда, всеки път,

EN: Spend it like my last dime.
BG: Похарчи харесва последния си цент.

EN: Step to the beat of my heart,
BG: Стъпка в ритъма на сърцето си,

EN: I don't need a whole lot,
BG: Аз не се нуждаят от много,

EN: But for you I admit I,
BG: Но за теб Признавам,

EN: I'd rather give you the world,
BG: Предпочитам да ти дам на света,

EN: Or we can share mine,
BG: Или можем да споделим мина,

EN: I know I won't be the first one,
BG: Знам, че няма да е първият,

EN: Givin' you all this attention,
BG: Дадох ти цялото това внимание,

EN: Baby listen,
BG: Бебе слушате,

EN: I just need somebody to love,
BG: Просто имам нужда от някой да обича,

EN: I don't need too much, just somebody to love,
BG: Нямам нужда от много, просто някой да обича,

EN: Somebody to love.
BG: Някой да се обичат.

EN: I don't need nothing else,
BG: Нямам нужда от нищо друго,

EN: I promise girl I swear,
BG: Обещавам момиче Кълна се,

EN: I just need somebody to love.
BG: Просто имам нужда от някой да обича.

EN: I need somebody, I-I need somebody,
BG: Имам нужда някой, II нужда от някого,

EN: I need somebody, I-I need somebody
BG: Имам нужда някой, II нужда от някого

EN: Somebody to love.
BG: Някой да се обичат.

EN: I need somebody, I-I need somebody,
BG: Имам нужда някой, II нужда от някого,

EN: I need somebody, I-I need somebody
BG: Имам нужда някой, II нужда от някого

EN: I just need somebody to love.
BG: Просто имам нужда от някой да обича.

EN: And you can have it all,
BG: И вие можете да имате всичко,

EN: Anything you want,
BG: Всичко, което искате,

EN: I can bring; give you the finer things, yeah
BG: Не мога да предизвика ще ви даде фини неща, да

EN: But what I really want,
BG: Но това, което наистина искате,

EN: I can't find cause,
BG: Не мога да намеря причина,

EN: Money can't find me,
BG: Парите не могат да ме намерят,

EN: Somebody to love (oh, oh)
BG: Някой да се обичат (ох, ох)

EN: Find me somebody to love (whoah ohh)
BG: Намери ми някой да обича (whoah ооо)

EN: I need somebody to love,
BG: Имам нужда някой да обича,

EN: I don't need too much, just somebody to love,
BG: Нямам нужда от много, просто някой да обича,

EN: Somebody to love.
BG: Някой да се обичат.

EN: I don't need nothing else,
BG: Нямам нужда от нищо друго,

EN: I promise girl I swear,
BG: Обещавам момиче Кълна се,

EN: I just need somebody to love.
BG: Просто имам нужда от някой да обича.

EN: I need somebody, I-I need somebody,
BG: Имам нужда някой, II нужда от някого,

EN: I need somebody, I-I need somebody
BG: Имам нужда някой, II нужда от някого

EN: Somebody to love.
BG: Някой да се обичат.

EN: I need somebody, I-I need somebody,
BG: Имам нужда някой, II нужда от някого,

EN: I need somebody, I-I need somebody
BG: Имам нужда някой, II нужда от някого

EN: I just need somebody to love.
BG: Просто имам нужда от някой да обича.

EN: I need somebody, I-I need somebody,
BG: Имам нужда някой, II нужда от някого,

EN: I need somebody, I-I need somebody
BG: Имам нужда някой, II нужда от някого

EN: I need somebody to love.
BG: Имам нужда някой да обича.

EN: To love, to love.
BG: Да обичаш, да обичаш.

EN: Is she out there?
BG: Дали тя там?

EN: Is she out there?
BG: Дали тя там?

EN: Is she out there?
BG: Дали тя там?

EN: I just need somebody to love.
BG: Просто имам нужда от някой да обича.

EN: [::: Baby :::]
BG: [::: Baby:::]

EN: Ohh wooaah [x3]
BG: Ох wooaah [x3]

EN: You know you love me, I know you care
BG: Знаеш ли, че ме обичаш, аз зная грижи

EN: Just shout whenever, and I'll be there
BG: Просто всеки път, когато викат, и аз ще бъда там

EN: You want my love, you want my heart
BG: Искаш ли моята любов, искаш сърцето ми

EN: And we will never ever ever be apart
BG: И ние никога няма да някога да се разделим

EN: Are we an item? Girl quit playing
BG: Сме една точка? Момичето напусна игра

EN: We're just friends, what are you saying
BG: Ние сме просто приятели, какво искаш да кажеш

EN: Say there's another and look right in my eyes
BG: Кажете има и друг и гледам право в очите ми

EN: My first love broke my heart for the first time
BG: Моята първа любов ми разби сърцето за първи път

EN: And I was like...
BG: И аз бях като ...

EN: Baby, baby, baby oooh
BG: Baby, Baby, Baby Ооо

EN: Like baby, baby, baby nooo
BG: Като бебе, бебе, бебе неее

EN: Like baby, baby, baby oooh
BG: Както скъпа, скъпа, скъпа Ооо

EN: I thought you'd always be mine (mine)
BG: Мислех, че искате винаги да бъде мой (моя)

EN: Baby, baby, baby oooh
BG: Baby, Baby, Baby Ооо

EN: Like baby, baby, baby nooo
BG: Като бебе, бебе, бебе неее

EN: Like baby, baby, baby oooh
BG: Както скъпа, скъпа, скъпа Ооо

EN: I thought you'd always be mine (mine)
BG: Мислех, че искате винаги да бъде мой (моя)

EN: For you, I would have done whatever
BG: За вас, аз бих направил каквото и

EN: And I just can't believe we ain't together
BG: И аз просто не мога да повярвам, че не е заедно

EN: And I wanna play it cool, but I'm losin' you
BG: И аз искам да играем готино, но аз съм загубил ви

EN: I'll buy you anything, I'll buy you any ring
BG: Ще ти купя нещо, аз ще ти купя всички пръстен

EN: And I'm in pieces, baby fix me
BG: И аз съм на парчета, скъпа ми помогнеш

EN: And just shake me til' you wake me from this bad dream
BG: И просто ми се разклаща Докато ме събуди от този кошмар

EN: I'm going down, down, down, down
BG: Отивам надолу, надолу, надолу, надолу

EN: And I just can't believe my first love won't be around
BG: И аз просто не мога да повярвам, първата ми любов не ще да е около

EN: And I'm like
BG: И аз съм като

EN: Baby, baby, baby oooh
BG: Baby, Baby, Baby Ооо

EN: Like baby, baby, baby nooo
BG: Като бебе, бебе, бебе неее

EN: Like baby, baby, baby oooh
BG: Както скъпа, скъпа, скъпа Ооо

EN: I thought you'd always be mine (mine)
BG: Мислех, че искате винаги да бъде мой (моя)

EN: Baby, baby, baby oooh
BG: Baby, Baby, Baby Ооо

EN: Like baby, baby, baby nooo
BG: Като бебе, бебе, бебе неее

EN: Like baby, baby, baby oooh
BG: Както скъпа, скъпа, скъпа Ооо

EN: I thought you'd always be mine (mine)
BG: Мислех, че искате винаги да бъде мой (моя)

EN: [Ludacris:]
BG: [Ludacris:]

EN: Luda! When I was 13, I had my first love,
BG: Луд! Когато бях на 13, имах първата ми любов,

EN: There was nobody that compared to my baby
BG: Нямаше никой, че в сравнение с моето бебе

EN: and nobody came between us, or could ever come above
BG: и никой не дойде между нас, или някога може да дойде по-горе

EN: She had me going crazy, oh I was star-struck,
BG: Тя ми става луд, о, аз бях звезда удари,

EN: she woke me up daily, don’t need no Starbucks.
BG: тя ме събуди дневно, не се нуждаят не Старбъкс.

EN: She made my heart pound, I skip a beat when I see her in the street and
BG: Тя направи сърцето ми паунд, аз да не сгрешите, когато я видя на улицата и

EN: at school on the playground but I really wanna see her on the weekend.
BG: в училище, на детската площадка, но аз наистина искам да я видя през уикенда.

EN: She knows she got me dazing coz she was so amazing
BG: Тя знае, че ме dazing coz тя е толкова невероятно

EN: and now my heart is breaking but I just keep on saying...
BG: и сега сърцето ми се къса, но аз просто държат на казвайки ...

EN: Baby, baby, baby oooh
BG: Baby, Baby, Baby Ооо

EN: Like baby, baby, baby nooo
BG: Като бебе, бебе, бебе неее

EN: Like baby, baby, baby oooh
BG: Както скъпа, скъпа, скъпа Ооо

EN: I thought you'd always be mine (mine)
BG: Мислех, че искате винаги да бъде мой (моя)

EN: Baby, baby, baby oooh
BG: Baby, Baby, Baby Ооо

EN: Like baby, baby, baby nooo
BG: Като бебе, бебе, бебе неее

EN: Like baby, baby, baby oooh
BG: Както скъпа, скъпа, скъпа Ооо

EN: I thought you'd always be mine (mine)
BG: Мислех, че искате винаги да бъде мой (моя)

EN: I'm gone (Yeah Yeah Yeah, Yeah Yeah Yeah)
BG: Ме няма (да, да, да, да, да да)

EN: All I'm gone (Yeah Yeah Yeah, Yeah Yeah Yeah)
BG: Всички ме няма (да, да, да, да, да да)

EN: Now I'm all gone (Yeah Yeah Yeah, Yeah Yeah Yeah)
BG: Сега съм всичко отиде (Да Да Да, Да Да Да)

EN: Now I'm all gone (gone, gone, gone...)
BG: Сега съм всичко отиде (отиде, отиде, отиде ...)

EN: I'm gone
BG: Ме няма