Artist: 
Search: 
Justin Bieber - Never Say Will (feat. Jaden Smith) lyrics (Bulgarian translation). | Never say never
, Yeah Yeah
, Never ever ever ever ohh
, 
, See I never thought that I could walk...
03:49
video played 4,413 times
added 8 years ago
by XTCMan
Reddit

Justin Bieber - Never Say Will (feat. Jaden Smith) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Never say never
BG: Никога не казвай никога

EN: Yeah Yeah
BG: Yeah Yeah

EN: Never ever ever ever ohh
BG: Никога не си се някога все о

EN: See I never thought that I could walk through fire.
BG: Вижте Никога не съм мислил, че мога да ходя по огъня.

EN: I never thought that I could take the burn.
BG: Никога не съм мислил, че мога да взема на гори.

EN: I never had the strength to take it higher,
BG: Никога не съм имал сили да го взема по-високи,

EN: Until I reached the point of no return.
BG: Докато не стигнаха до точката от която няма връщане.

EN: And there's just no turning back,
BG: И там е просто няма връщане назад,

EN: When your hearts under attack,
BG: Когато сърцата ви в атака,

EN: Gonna give everything I have,
BG: Ще дам всичко, което имам,

EN: It's my destiny.
BG: Това е моята съдба.

EN: I will never say never! (I will fight)
BG: Никога няма да кажа никога! (Аз ще се боря)

EN: I will fight till forever! (make it right)
BG: Аз ще се боря до завинаги! (Да го прави)

EN: Whenever you knock me down,
BG: Когато и да ме събори,

EN: I will not stay on the ground.
BG: Няма да останете на земята.

EN: Pick it up,
BG: Вземете го,

EN: Pick it up,
BG: Вземете го,

EN: Pick it up,
BG: Вземете го,

EN: Pick it up up up,
BG: Вдигни го се нагоре,

EN: And never say never.
BG: И никога не казвай никога.

EN: Ne-Never say never
BG: Ne-Никога не казвай никога

EN: Ne-Never say never
BG: Ne-Никога не казвай никога

EN: Ne-Never say never
BG: Ne-Никога не казвай никога

EN: Never say it never never say it
BG: Никога не казвай никога никога не го казвам

EN: I never thought I could feel this power.
BG: Никога не съм мислил да усетя тази мощност.

EN: I never thought that I could feel this free.
BG: Никога не съм мислил, че мога да чувствам свободен.

EN: I'm strong enough to climb the highest tower.
BG: Аз съм достатъчно силен да се изкачи най-високата кула.

EN: And I'm fast enough to run across the sea.Ohh
BG: И аз съм достатъчно бързо, за да минават през sea.Ohh

EN: And there's just no turning back,
BG: И там е просто няма връщане назад,

EN: When your hearts under attack,
BG: Когато сърцата ви в атака,

EN: Gonna give everything I have,
BG: Ще дам всичко, което имам,

EN: Cause this is my destiny.
BG: Защото това е моята съдба.

EN: I will never say never! (I will fight)(never say never)
BG: Никога няма да кажа никога! (Аз ще се боря) (никога не казвам никога)

EN: I will fight till forever! (make it right)
BG: Аз ще се боря до завинаги! (Да го прави)

EN: Whenever you knock me down,
BG: Когато и да ме събори,

EN: I will not stay on the ground.
BG: Няма да останете на земята.

EN: Pick it up,
BG: Вземете го,

EN: Pick it up,
BG: Вземете го,

EN: Pick it up,
BG: Вземете го,

EN: Pick it up, up, up,
BG: Вземете го нагоре, нагоре, нагоре,

EN: And never say never.
BG: И никога не казвай никога.

EN: Here we go!
BG: Ето ни!

EN: Guess who?
BG: Познай кой е?

EN: JSmith and JB!
BG: JSmith и JB!

EN: I gotcha lil bro.
BG: Хванах те Лил брато.

EN: I can handle him.
BG: Мога да се справя.

EN: Hold up, I
BG: Чакай, аз

EN: I can handle him.
BG: Мога да се справя.

EN: Now he's bigger than me,
BG: Сега той е по-голям от мен,

EN: Taller than me.
BG: Висок от мен.

EN: And he's older than me,
BG: И той е възрастен от мен,

EN: And stronger than me.
BG: И по-силна от мен.

EN: And his arms a little bit longer than me.
BG: И ръцете си по-дълго от мен.

EN: But he ain't on a JB song with me!
BG: Но той не е на една песен JB с мен!

EN: I be trying a chill
BG: Аз се опитвам хлад

EN: They be trying to side with the thrill.
BG: Те се опитват да рамо с тръпка.

EN: No pun intended, was raised by the power of Will.
BG: Не, предназначени игра на думи, е бил повдигнат от силата на волята.

EN: Like Luke with the force, when push comes to shove.
BG: Както Лука със силата, когато ножът опре до кокала.

EN: Like Cobe with the 4th, ice water with blood. (let's go)
BG: Както СОВЕ с 4-ти, ледена вода с кръв. (Да отида)

EN: I gotta be the best, and yes
BG: Трябва да бъдем най-добрите, и да

EN: We're the flyest.
BG: Ние сме flyest.

EN: Like David and Goliath,
BG: Подобно на Давид и Голиат,

EN: I conquered the giant.
BG: I превзема гигант.

EN: So now I got the world in my hand,
BG: Така че сега аз имам свят, в ръката ми,

EN: I was born from two stars
BG: Роден съм от две звезди

EN: So the moon's where I land.
BG: Така че на Луната, където земята.

EN: I will never say never! (I will fight)
BG: Никога няма да кажа никога! (Аз ще се боря)

EN: (never say it never never say it)
BG: (Никога не казвай никога никога не го кажа)

EN: I will fight till forever! (make it right)
BG: Аз ще се боря до завинаги! (Да го прави)

EN: Whenever you knock me down,
BG: Когато и да ме събори,

EN: I will not stay on the ground.
BG: Няма да останете на земята.

EN: Pick it up,
BG: Вземете го,

EN: Pick it up,
BG: Вземете го,

EN: Pick it up,
BG: Вземете го,

EN: Pick it up, up, up,
BG: Вземете го нагоре, нагоре, нагоре,

EN: And never say never.
BG: И никога не казвай никога.

EN: I will never say never! (I will fight)
BG: Никога няма да кажа никога! (Аз ще се боря)

EN: (never say it never never say it)
BG: (Никога не казвай никога никога не го кажа)

EN: I will fight till forever! (make it right)
BG: Аз ще се боря до завинаги! (Да го прави)

EN: Whenever you knock me down,
BG: Когато и да ме събори,

EN: I will not stay on the ground.
BG: Няма да останете на земята.

EN: Pick it up,
BG: Вземете го,

EN: Pick it up,
BG: Вземете го,

EN: Pick it up,
BG: Вземете го,

EN: Pick it up, up, up,
BG: Вземете го нагоре, нагоре, нагоре,

EN: And never say never.
BG: И никога не казвай никога.

EN: Ne-Never say never
BG: Ne-Никога не казвай никога

EN: (never say it)
BG: (Никога не го кажа)

EN: Ne-Never say never
BG: Ne-Никога не казвай никога

EN: (never say it)
BG: (Никога не го кажа)

EN: Ne-Never say never
BG: Ne-Никога не казвай никога

EN: (never say it)
BG: (Никога не го кажа)

EN: And never say never
BG: И никога не казвай никога

EN: Ne-Never say never
BG: Ne-Никога не казвай никога

EN: (never say it)
BG: (Никога не го кажа)

EN: Ne-Never say never
BG: Ne-Никога не казвай никога

EN: (never say it)
BG: (Никога не го кажа)

EN: Ne-Never say never
BG: Ne-Никога не казвай никога

EN: And never say never, never, never...
BG: И никога не казвам никога, никога, никога ...