Artist: 
Search: 
Reddit

Jurga - Ryte lyrics

Užsimerkiu, bet nemiega
Suskaičiuoja, lango laikrodžio dūžiai.
Stiklo šukėm, atkeliauja
Tuštuma, prisėda šalia.

Ryte.. nuimk nuo pečių šitą naštą,
Bet ne visą, kad būtų šiek tiek lengviau.
Ryte...jei deimantą laimės iškasiu,
Jį atiduosiu tau, bet dabar prašau.

Kai, pajudėti, bijo medžiai
Nudažyti, mėnesiena pilka.
Atsimerkiu, tyliai skauda
Žemė rauda, kai keičias dangus.

Ryte.. nuimk nuo pečių šitą naštą,
Bet ne visą, kad būtų šiek tiek lengviau.
Ryte...jei deimantą laimės iškasiu,
Jį atiduosiu tau, bet dabar prašau.

Jau išmokau, prijaukinti
Tarsi arklį, savo dienas.
Bet nušvitus, pirmai žvaigždei
Tarsi žaibas, atmintis net sužeis.

Ryte.. nuimk nuo pečių šitą naštą (prijaukinti),
Bet ne visą, kad būtų šiek tiek lengviau (savo dienas).
Ryte...jei deimantą laimės iškasiu,
Jį atiduosiu tau...ryte.