Artist: 
Search: 
Juicy J - Who Da Neighbors lyrics (Bulgarian translation). | chorus
, My mansion is on 40 acres
, Who da neighbors
, Call me Brain from the Lakers
, That ass...
03:01
video played 1,122 times
added 6 years ago
by XTCMan
Reddit

Juicy J - Who Da Neighbors (Bulgarian translation) lyrics

EN: chorus
BG: припев

EN: My mansion is on 40 acres
BG: Моето имение е на 40 акра

EN: Who da neighbors
BG: Кой га съседи

EN: Call me Brain from the Lakers
BG: Обади ми се мозъка от Лейкърс

EN: That ass paper
BG: Че задника хартия

EN: Call me Brain from the Lakers
BG: Обади ми се мозъка от Лейкърс

EN: That ass paper
BG: Че задника хартия

EN: (repeat)
BG: (повторение)

EN: Big cribs lot of cars and women ..
BG: Големи cribs много коли и жени...

EN: I don’t tell you what I spend but my blood might
BG: Не ви кажа това, което прекарват, но моята кръв може да

EN: You pussy smoking weed forever put that money in my palms cause it … better
BG: Вие путка пушенето трева завинаги да сложи това пари в дланите си го причиняват...-добро

EN: Hole real estate came with a lot of zeros how you do that Mike?
BG: Дупка недвижими имоти дойде с много нули как правиш това Майк?

EN: Sold to a lot of people 0-30 made us all that’s a lot of people
BG: Продадени на много хора 0-30 прави всички нас, че е много хора

EN: Now I got to be a crib that fit a lot of people
BG: Сега аз трябва да е на ясла, които отговарят на много хора

EN: Chorus
BG: Припев

EN: Straight from the projects now I run Maserati
BG: Направо от проектите сега пускам Мазерати

EN: The life of a magnum nigger I think I am Shanghai
BG: Животът на един magnum негър мисля, че аз съм Шанхай

EN: They feed me proof I buy what I chose
BG: Те се хранят ми доказателство си купя какво избрах

EN: I stay for the .. I throw it out and I am cool
BG: Остана за... Аз хвърлям то вън и аз съм готин

EN: Got all thirsty bitches think I am going pay them
BG: Имам всички жадни кучки, мисля, че ще ги плати

EN: You think you care but money it gets…
BG: Мислиш ли, грижи, но пари тя получава...

EN: No need for .. fans they all know who I am
BG: Няма нужда от... фенове, те всички знаят кой съм

EN: Two models of rose two models of ..
BG: Два модела на Роза два модела на...

EN: Chorus
BG: Припев