Artist: 
Search: 
Juicy J - So Much Money lyrics (Bulgarian translation). | Man I get so much money, man I get so much money,
, A nigga like me don’t give a f*ck about a...
03:21
video played 592 times
added 7 years ago
by XTCMan
Reddit

Juicy J - So Much Money (Bulgarian translation) lyrics

EN: Man I get so much money, man I get so much money,
BG: Човече получавам толкова много пари, човече получавам толкова много пари,

EN: A nigga like me don’t give a f*ck about a price,
BG: Един негър като мен не дават f * ck за цена,

EN: Man I get so much money, man I get so much money,
BG: Човече получавам толкова много пари, човече получавам толкова много пари,

EN: I gotta a P. Diddy swag and a Hugh Hefner life.
BG: Аз gotta P. Diddy рушвет и Хю Хефнър живот.

EN: Man I get so much money, man I get so much money,
BG: Човече получавам толкова много пари, човече получавам толкова много пари,

EN: A nigga like me don’t give a f*ck about the price,
BG: Един негър като мен не дават f * ck за цената,

EN: Man I get so much money, man I get so much money,
BG: Човече получавам толкова много пари, човече получавам толкова много пари,

EN: I gotta a P. Diddy swag and a Hugh Hefner life.
BG: Аз gotta P. Diddy рушвет и Хю Хефнър живот.

EN: Man I get so much money, never a bunch of snow ..
BG: Човече получавам толкова много пари, никога не куп сняг...

EN: Take em to the real get em and …
BG: Да ги на истински добивам ЕМ и...

EN: Take the b*tches …go and blow a honey record,
BG: Вземете b * tches.. .go и удар запис на мед,

EN: …anything that keep me stunned,
BG: .. .anything, които ме водят зашеметени,

EN: For chicks are freeky .., pull it how she start s*ck,
BG: За пилета са freeky.., издърпайте го как тя започне s * ck,

EN: B*tch I got the best .. .
BG: Б * ч получих най-добрите... .

EN: And I do a lot of jewels just like David ..
BG: И аз правя много от бижута като Дейвид...

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: Man I get so much money, man I get so much money,
BG: Човече получавам толкова много пари, човече получавам толкова много пари,

EN: A nigga like me don’t give a f*ck about the price,
BG: Един негър като мен не дават f * ck за цената,

EN: Man I get so much money, man I get so much money,
BG: Човече получавам толкова много пари, човече получавам толкова много пари,

EN: I gotta be, be this swag and ….
BG: Аз трябва да си, това е рушвет и...

EN: Man I get so much money, man I get so much money,
BG: Човече получавам толкова много пари, човече получавам толкова много пари,

EN: A nigga like me don’t give a f*ck about the price,
BG: Един негър като мен не дават f * ck за цената,

EN: Man I get so much money, man I get so much money,
BG: Човече получавам толкова много пари, човече получавам толкова много пари,

EN: I gotta be, be this swag and a …in the light.
BG: Аз трябва да си, това е рушвет и.. .in светлината.

EN: Man I get so much money, I ... the MBA
BG: Човече получавам толкова много пари, аз... MBA

EN: But I don’t …I’ll be on a paper ..
BG: Но аз не...Аз ще бъда на хартия...

EN: Heard they got …I’m go flip that shit today,
BG: Чух те имам...Аз съм отидете флип, които днес, по дяволите

EN: I’m go find miss Holiday, …
BG: Аз отида намерите Мис почивка...

EN: ...in this strip I got away, money
BG: .. .in тази ивица далеч, имам пари

EN: Cuz I can’t b*tch just for all you niggas hate,
BG: Щото аз не б * ч само за всички негри мразиш,

EN: I love ..pretty smile, ..and I will learn ..anyone who ..
BG: Обичам...красива усмивка...и азще се научите...всеки, който...

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Man I get so much money, man I get so much money,
BG: Човече получавам толкова много пари, човече получавам толкова много пари,

EN: A nigga like me don’t give a f*ck about the price,
BG: Един негър като мен не дават f * ck за цената,

EN: Man I get so much money, man I get so much money,
BG: Човече получавам толкова много пари, човече получавам толкова много пари,

EN: I gotta be, be this swag and ….
BG: Аз трябва да си, това е рушвет и...