Artist: 
Search: 
Juicy J - Countin Faces lyrics (Bulgarian translation). | Hook:
, I’m counting bases burning dough 
, Countin faces burnin dough 
, Co-Countin faces burnin...
03:13
video played 349 times
added 6 years ago
by XTCMan
Reddit

Juicy J - Countin Faces (Bulgarian translation) lyrics

EN: Hook:
BG: Кука:

EN: I’m counting bases burning dough
BG: Аз съм разчита бази изгаряне на тестото

EN: Countin faces burnin dough
BG: Countin лица горите тестото

EN: Co-Countin faces burnin dough
BG: Co-Countin лица горите тестото

EN: Co-Countin faces burnin dough
BG: Co-Countin лица горите тестото

EN: Calculator in a lighter, calculator in a lighter
BG: Калкулатор в запалка, калкулатор в запалка

EN: Calculator in a lighter, calculator in a lighter
BG: Калкулатор в запалка, калкулатор в запалка

EN: Countin faces burnin dough
BG: Countin лица горите тестото

EN: Co-Countin faces burnin dough
BG: Co-Countin лица горите тестото

EN: Co-Countin faces burnin dough
BG: Co-Countin лица горите тестото

EN: Co-Countin faces burnin dough
BG: Co-Countin лица горите тестото

EN: Calculator in a lighter, calculator in a lighter
BG: Калкулатор в запалка, калкулатор в запалка

EN: Calculator in a lighter, calculator in a lighter
BG: Калкулатор в запалка, калкулатор в запалка

EN: Countin countin countin banker can’t ..it
BG: Countin countin countin банкер не може да...Той

EN: Bitches all around me oh i’m rich i need a stylist
BG: Кучки всички около мен о, аз съм богат трябва стилист

EN: Get me back while i count it on a phone my count it
BG: Вземи ме обратно, докато аз го разчитам на телефона ми брой то

EN: Juice J fell off in the deep somebody help me ‘cause i’m drowning
BG: Сок Й падна от в дълбоката някой ми помогне, защото аз съм удавяне

EN: Big bank take little bank sipping on that big drink
BG: Голяма банка взема малко банката пие по този голям напитка

EN: ‘cause i ain’t mix .. 44 they get back
BG: защото аз не микс... 44, те се върна

EN: They click clack they get back
BG: Те Натиснете тракане, те се върна

EN: Double .. they big mack, their big pocket i spin on houses
BG: Двойно... те Биг Мак, си голям джоб върти на къщи

EN: Diamond watches rich bouses
BG: Диамант часовници богат bouses

EN: I need a gas mask for the gas pack
BG: Имам нужда от газова маска за газ пакет

EN: Countin faces while your lady make that ass clap
BG: Countin лица докато вашата Лейди направи този задник пляскат

EN: I’m so turned up ain’t no way I’m coming down
BG: Аз съм толкова се обърна нагоре не е няма начин, аз съм слиза

EN: Runnin through a check and I’m diggin in a pime
BG: Runnin през проверка и аз съм копаем в МОЕМ

EN: [Hook:]
BG: [Кука:]

EN: I’m in a big ditches wood with a whole lot of hoe
BG: Аз съм в голяма канавки дърво с един куп мотика

EN: Tonight is stoners night would a hoe lot of hoe
BG: Тази вечер е stoners нощ ще мотика много мотика

EN: Got on Louie that my bitch would .. foe
BG: Имам на Луи, че моята кучка би... враг

EN: I had to sit a down until the ..when she shine i’ll go
BG: Аз трябваше да седя надолу до...когато тя Свети ще отида

EN: Destined like you gotta live with you a trippin nigga
BG: Предназначени, като трябва да живея с теб trippin негър

EN: Big faces crazy da takin pictures
BG: Големи лица лудDa takin снимки

EN: Big blunts smoking rolling number fifth
BG: Големи blunts пушене подвижен число пето

EN: I love my sex so much every day i buy guilt
BG: Аз обичам моя секс толкова много всеки ден, да си купя вина

EN: Blow another blunt i mess sex field
BG: Удар друг тъп, аз каша секс поле

EN: Would a bee poppin bitch that love to s*ck d*ck
BG: Ще пчелен poppin кучка тази любов към s * ck d * ck

EN: She don’t leave her house all she do is s*ck d*ck
BG: Тя не я оставя къщата всичко тя да е s * ck d * ck

EN: All a nigga need his money f*ck her bitch, f*ck her bitch
BG: Всички един негър трябва си пари f * ck си кучка, f * ck си кучка

EN: All a nigga need his money f*ck her bitch, f*ck her bitch
BG: Всички един негър трябва си пари f * ck си кучка, f * ck си кучка

EN: All a nigga need his money f*ck her bitch, f*ck her bitch
BG: Всички един негър трябва си пари f * ck си кучка, f * ck си кучка

EN: All a nigga need his money f*ck her bitch, f*ck her bitch
BG: Всички един негър трябва си пари f * ck си кучка, f * ck си кучка