Artist: 
Search: 
Juice Newton - Angel Of The Morning lyrics (Bulgarian translation). | There'll be no strings to bind your hands
, Not if my love can't bind your heart
, There's no need...
03:54
video played 2,194 times
added 6 years ago
Reddit

Juice Newton - Angel Of The Morning (Bulgarian translation) lyrics

EN: There'll be no strings to bind your hands
BG: Ще има без струни да обвърже ръцете си

EN: Not if my love can't bind your heart
BG: Ако не ми любов не може да обвързва сърцето си

EN: There's no need to take a stand
BG: Няма нужда да заемат

EN: For it was I who chose to start
BG: За това е I който решава да започне

EN: I see no need to take me home
BG: Аз не виждам нужда да ме заведе у дома

EN: I'm old enough to face the dawn
BG: Аз съм достатъчно възрастен, за да посрещне зората

EN: Just call me angel of the morning, Angel
BG: Просто ми се обади Ангел на сутринта, Ангел

EN: Just touch my cheek before you leave me, baby
BG: Просто да се докосне ми буза преди ти ме остави, скъпа

EN: Just call me angel of the morning, Angel
BG: Просто ми се обади Ангел на сутринта, Ангел

EN: Then slowly turn away from me
BG: След това бавно се отвърне от мен

EN: Maybe the sun's light will be dim
BG: Може би светлината на слънцето ще бъде слабо

EN: And it won't matter anyhow
BG: И това няма значение, така или иначе

EN: If morning's echo says we we sinned
BG: Ако сутрин на ехо казва, ние сме съгрешили

EN: Well, it was what I wanted now
BG: Ами това е това, което исках сега

EN: And if we're the victims of the night
BG: И ако сме жертви на нощта

EN: I won't be blinded by light
BG: Аз няма да бъдат заслепени от светлината

EN: Just call me angel of the morning, Angel
BG: Просто ми се обади Ангел на сутринта, Ангел

EN: Just touch my cheek before you leave me, baby
BG: Просто да се докосне ми буза преди ти ме остави, скъпа

EN: Just call me angel of the morning, Angel
BG: Просто ми се обади Ангел на сутринта, Ангел

EN: Then slowly turn away
BG: След това бавно отвърне

EN: I won't beg you to stay with me
BG: Аз няма да ви моля да остана с мен

EN: Through the tears of the day
BG: През сълзи на деня

EN: Of the years, ba-a-a-by
BG: От години, ба а а от

EN: Just call me angel of the morning, Angel
BG: Просто ми се обади Ангел на сутринта, Ангел

EN: Just touch my cheek before you leave me, baby
BG: Просто да се докосне ми буза преди ти ме остави, скъпа

EN: Just call me angel of the morning, Angel
BG: Просто ми се обади Ангел на сутринта, Ангел

EN: Just touch my cheek before you leave me, darlin'
BG: Просто да се докосне ми буза, преди да напусне ме, Мила "

EN: Just call me angel of the morning, Angel
BG: Просто ми се обади Ангел на сутринта, Ангел

EN: Just touch my cheek before you leave me, darlin'
BG: Просто да се докосне ми буза, преди да напусне ме, Мила "