Artist: 
Search: 
Juelz Santana - Home Run (feat. Lil Wayne) lyrics (Bulgarian translation). | [Juelz Santana]
, A, im baaaack
, wake up in the mornin with one thought
, I gotta get it
, then I...
04:41
video played 1,704 times
added 6 years ago
by orynwe
Reddit

Juelz Santana - Home Run (feat. Lil Wayne) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Juelz Santana]
BG: [Juelz Santana]

EN: A, im baaaack
BG: А от теб baaaack

EN: wake up in the mornin with one thought
BG: събудите сутрин с една мисъл

EN: I gotta get it
BG: Трябва да го получи

EN: then I hop up in the shower, had my b-tch already in it
BG: тогава хоп се под душа, имах б-TCH вече в него

EN: while she wipe me down, I stroke her breasts
BG: а тя ми избършете, аз инсулт гърдите

EN: hopped out the shower soaking wet
BG: стъпи на душ мокър до кости

EN: I’m already fly and I ain’t even put my clothes on yet
BG: Аз съм вече летят и не е дори да си сложа дрехите още

EN: cuz
BG: Защото

EN: they get fly (they get fly), I am fly (I am fly)(x3)
BG: те ще получат полет (те се лети), аз съм муха (аз съм муха) (x3)

EN: aight, ya n-ggas know me!
BG: аха, ти н-ggas ме познава!

EN: [Lil Wayne - Chorus]
BG: [Lil Wayne - Chorus]

EN: now I got money on money, and b-tches on b-tches
BG: Сега аз имам пари, за пари, и б-б-tches на tches

EN: bring my chopper to the office, let it handle all my bidness
BG: да ми хеликоптер в офиса, нека да се справят с всички ми Bidness

EN: I got money on my mind, and I’m thinking all day
BG: Имам пари за мен и си мисля по цял ден

EN: keep a bad b-tch to f-ck me when I had a long day
BG: водят лоши б-чко да е с мен СК, когато имах един дълъг ден

EN: cuz my money make money and my b-tches get b-tches
BG: Защото парите правят пари и ми б-б-tches се tches

EN: bring my chopper to the office, let it handle all my bidness
BG: да ми хеликоптер в офиса, нека да се справят с всички ми Bidness

EN: I get baseball money, check my home run average
BG: Аз се бейзбол пари, да проверявате дома си средно

EN: take over the game and let my homeboys have it
BG: поеме игра и нека си го има homeboys

EN: [Juelz Santana]
BG: [Juelz Santana]

EN: uh, aight
BG: ъ-ъ, аха

EN: ok I’m up to the plate, homerun is gone
BG: ОК аз съм до чинията, HomeRun е отишъл

EN: you know what that means, time to bring that money home
BG: Знаете ли какво означава това, време, за да приведат пари у дома

EN: brown paper bags still talk that money
BG: кафяви хартиени торби все още говорят, че парите

EN: and my money make money I don’t touch that money
BG: и парите правят пари не се допират, че парите

EN: I got money mad at me yeah upset money
BG: Аз имам пари луд по мен да разстрои пари

EN: I got money over money thats bunk bed money
BG: Аз имам пари, за пари този двуетажно легло пари

EN: crib so spacious, whip so matrix
BG: яслите толкова просторен, камшик, така матрица

EN: keep chicks with me, and the hips bodacious
BG: поддържа пилета с мен, и бедрата bodacious

EN: n-gga like me move quick, no patience
BG: N-GGA като мен се движи бързо, няма търпение

EN: rockstar life, everyday clique wasted
BG: Rockstar живот, всеки ден губи клика

EN: everyday’s a long day, I get money the long way
BG: всеки ден е дълъг ден, да получа пари, на дълъг път

EN: go to sleep then wake up with it, bed full of naked b-tches
BG: отида да спя след това се събуди с нея, легло, пълни с голи б-tches

EN: they know I got that juice and they just want a taste, a sippin’
BG: те знаят, че аз имам сок и те просто искат вкус, Sippin'

EN: I be battin’, they be pitchin’, Barry Bonds the way I hit it
BG: Аз се Батин', те се Pitchin", Бари Бондс, както аз го удари

EN: listen, they get fly (they get fly), I am fly (am fly)
BG: Слушай, те ще получат полет (те се лети), аз съм муха (летят ч.)

EN: aight, ya n-ggas know me!
BG: аха, ти н-ggas ме познава!

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: [Juelz Santana - Verse 2]
BG: [Juelz Santana - Стих 2]

EN: uhhh
BG: ха

EN: I’m international like my f-cking visa
BG: Аз съм международни като е моя cking виза

EN: swag on Easter, that wrist on freezer
BG: рушвет на Великден, че китката на фризера

EN: that b-tch on diva, waist on heater
BG: , че б-TCH на дива, кръста на нагревателя

EN: lungs on reefer, pockets on pizza
BG: белите дробове на хладилни, джобове за пица

EN: and when it come to gettin doe I’ma roll like Pita (yup)
BG: и когато тя дойде да почваш сърна съм преобръщане като Пита (Мда)

EN: coke on the scale, Libra
BG: кокс по скалата, Везни

EN: Hail Mary n-ggas, no Mother Teresa
BG: Hail Mary-н ggas, не Майка Тереза

EN: aight, I’m forever on my grind (grind)
BG: аха, аз съм завинаги в моя смели (мелене)

EN: cuz you can freeze the watch but you can never freeze the time (no)
BG: Защото може да замрази гледате, но никога не може да замрази време (не)

EN: you pop sh-t, I show sh-t
BG: Вие поп SH-т, да покажа ш-т

EN: you got sh-t, I own sh-t
BG: имаш ш-т, аз притежавам ш-т

EN: that fly sh-t, I’m on it
BG: , които плават ш-т, аз съм на нея

EN: I’m hot sh-t, you novice
BG: Аз съм с гореща ш-т, можете новак

EN: man, ok I’m up to the plate, homerun is gone
BG: човек, добре съм до чинията, HomeRun е отишъл

EN: you know what that means, it’s time to bring that money home
BG: Знаете ли какво означава това, че е време да се приведат пари у дома

EN: [chorus]
BG: [Припев]

EN: [Juelz Santana]
BG: [Juelz Santana]

EN: wake up in the mornin with one thought
BG: събудите сутрин с една мисъл

EN: I gotta get it
BG: Трябва да го получи

EN: then I hop up in the shower, had my b-tch already in it
BG: тогава хоп се под душа, имах б-TCH вече в него

EN: while she ride me down, I stroke her breasts
BG: а тя ми се вози, аз инсулт гърдите

EN: hopped out the shower soaking wet
BG: стъпи на душ мокър до кости

EN: I’m already fly and I ain’t even put my clothes on yet
BG: Аз съм вече летят и не е дори да си сложа дрехите още

EN: cuz
BG: Защото

EN: they get fly (they get fly), I am fly (I am fly)(x3)
BG: те ще получат полет (те се лети), аз съм муха (аз съм муха) (x3)

EN: aight, ya n-ggas know me!
BG: аха, ти н-ggas ме познава!

EN: [Chorus]
BG: [Припев]