Artist: 
Search: 
Jon Secada - Just Another Day lyrics (Bulgarian translation). | Morning alone
, When you come home
, I breath a little faster
, Every time were together
, Itd never...
04:20
video played 5,946 times
added 8 years ago
Reddit

Jon Secada - Just Another Day (Bulgarian translation) lyrics

EN: Morning alone
BG: Сутрин сам

EN: When you come home
BG: Когато дойдеш у дома

EN: I breath a little faster
BG: Аз дъх малко по-бързо

EN: Every time were together
BG: Всеки път, когато бяха заедно

EN: Itd never be the same
BG: Itd никога да бъде същата

EN: If youre not here
BG: Ако ти не е тук

EN: How can you stay away, away so long.
BG: Как може да остане далеч, далеч толкова дълго.

EN: Why cant we stay together
BG: Защо арго ние стоим заедно

EN: Give me a reason
BG: Дай ми една причина

EN: Give me a reason.
BG: Дай ми една причина.

EN: Chorus
BG: Припев

EN: I, I dont wanna say it
BG: Аз, аз не искам да го кажа

EN: I dont wanna find another way
BG: Аз не искам да се намери друг начин

EN: Make it trough the day without you
BG: Го правят най-ниските ден без теб

EN: I, I cant resist
BG: Аз, аз не мога да устоя

EN: Try to find exactly what I missed
BG: Опитайте се да намерите точно това, което съм пропуснал

EN: Its just another day without you
BG: Нейната просто още един ден без теб

EN: Its just another day oh
BG: Нейната просто още един ден о

EN: Making the time
BG: Осъществяване време

EN: Find the right lines
BG: Намери нужните редове

EN: To make you stay forever
BG: За да остане завинаги

EN: What do I have to tell you
BG: Какво трябва да ви кажа

EN: Im just trying to hold on to something
BG: Im просто се опитва да се държа за нещо

EN: (trying to hold on to something good)
BG: (опитва да се държа за нещо добро)

EN: Oh give us a chance to make it.
BG: О ни даде шанс да го направи.

EN: To make it no no no
BG: За да не не не

EN: Dont wanna hold on to never
BG: Не искате да се хванете никога не

EN: Im not that strong
BG: Im не силен

EN: Im not that strong.
BG: Im не силен.

EN: I, I dont wanna say it
BG: Аз, аз не искам да го кажа

EN: I dont wanna find another way
BG: Аз не искам да се намери друг начин

EN: Make it trough the day without you
BG: Го правят най-ниските ден без теб

EN: I, I cant resist
BG: Аз, аз не мога да устоя

EN: Trying to find exactly what I missed
BG: Се опитва да намери точно това, което съм пропуснал

EN: Its just another day without you.
BG: Нейната просто още един ден без теб.

EN: Why cant you stay forever
BG: Защо арго да останеш завинаги

EN: Just give me a reason
BG: Просто ми даде една причина

EN: Give me a reason.
BG: Дай ми една причина.

EN: Chorus repeats
BG: Припев се повтаря