Artist: 
Search: 
John Travolta - Summer Nights (feat. Olivia Newton-John) lyrics (Bulgarian translation). | Summer loving had me a blast
, Summer loving happened so fast
, I met a girl crazy for me
, Met a...
03:24
video played 3,316 times
added 8 years ago
Reddit

John Travolta - Summer Nights (feat. Olivia Newton-John) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Summer loving had me a blast
BG: Лятото ми харесва ми имаше взрив

EN: Summer loving happened so fast
BG: Лятна любов се случи толкова бързо

EN: I met a girl crazy for me
BG: Срещнах едно момиче луд за мен

EN: Met a boy cute as can be
BG: Срещна едно момче, сладък, както може да се

EN: Summer days drifting away to oh oh the summer nights
BG: Летни дни, плаващи далеч да о о летните нощи

EN: Tell me more, tell me more
BG: Кажи ми още, Кажи ми повече

EN: Did you get very far
BG: Получихте ли много далеч

EN: Tell me more, tell me more
BG: Кажи ми още, Кажи ми повече

EN: Like does he have a car
BG: Така той има кола

EN: She swam by me she got a cramp
BG: Тя плува от мен тя има крампи

EN: He swam by me got my suit damp
BG: Той плува от мен имаш ми костюм влажна

EN: I saved her life she nearly drown
BG: Аз спасих живота си тя почти удави

EN: He showed off splashing around
BG: Той показа пръски от около

EN: Summer sun something's begun but oh oh the summer nights
BG: Лятното слънце, нещо е започнало но о о летните нощи

EN: Tell me more, tell me more
BG: Кажи ми още, Кажи ми повече

EN: Was it love at first sight?
BG: Беше любов от пръв поглед?

EN: Tell me more, tell me more
BG: Кажи ми още, Кажи ми повече

EN: Did she put up a fight?
BG: Тя е пускал на борбата?

EN: Took her bowling in the arcade
BG: Взе си боулинг в arcade

EN: We went strolling drank lemonade
BG: Ние отиде странствуващ пиеха лимонада

EN: We made out under the dock
BG: Ние направихме под док

EN: We stayed out till ten o'clock
BG: Ние остана вън до десет часа

EN: Summer fling don't mean a thing but oh oh the summer nights
BG: Летен флирт не означава нещо но о о летните нощи

EN: Tell me more, tell me more
BG: Кажи ми още, Кажи ми повече

EN: But you don't gotta brag
BG: Но не трябва да се хваля

EN: Tell me more, tell me more
BG: Кажи ми още, Кажи ми повече

EN: Cause he sounds like a drag
BG: Причина, той звучи като едно плъзгане

EN: He got friendly holding my hand
BG: Той получи приятелски ми ръка

EN: She got friendly down in the sand
BG: Тя има приятелски надолу в пясъка

EN: He was sweet just turned eighteen
BG: Той е сладък що навърших осемнадесет години

EN: Well she was good you know what I mean
BG: Ами тя е добра, знаете какво имам предвид

EN: Summer heat boy and girl meet but oh oh the summer nights
BG: Лятната топлина момче и момиче, които отговарят но о о летните нощи

EN: Tell me more, tell me more
BG: Кажи ми още, Кажи ми повече

EN: How much dough did he spend?
BG: Колко тестото той прекара?

EN: Tell me more, tell me more
BG: Кажи ми още, Кажи ми повече

EN: Could she get me a friend?
BG: Може тя да ми се един приятел?

EN: It turned colder that's where it ends
BG: Той се обърна студено, това е мястото, където свършва

EN: So I told her we'd still be friends
BG: Така че аз си казах, ние все още ще бъде на приятели

EN: Then we made our true love vow
BG: След това направихме обет нашата истинска любов

EN: Wonder what she's doing now
BG: Се чудя какво прави сега

EN: Summer dreams ripped at the seams but oh those summer nights
BG: Летни мечтиизтръгнат по шевовете, но о тези летни нощи

EN: Tell me more, tell me more
BG: Кажи ми още, Кажи ми повече