Artist: 
Search: 
Joe Stampley - Whiskey Chasin' lyrics (Bulgarian translation). | Looks like this bad rainy weather
, Kept every one else in
, I'd hoped someone would come along
,...
02:50
video played 1,139 times
added 6 years ago
by orynwe
Reddit

Joe Stampley - Whiskey Chasin' (Bulgarian translation) lyrics

EN: Looks like this bad rainy weather
BG: Изглежда като това лошо дъждовно време

EN: Kept every one else in
BG: Държат всеки един друг в

EN: I'd hoped someone would come along
BG: Надявах се някой ще дойде

EN: And fill the space in me where your love's been
BG: И запълване на пространство в мен къде е любовта

EN: I'm sittin' in a bar in the middle of the day
BG: Аз съм седя в един бар в средата на деня

EN: Just whiskey chasin' all my troubles away
BG: Само уиски chasin' всичките ми проблеми далеч

EN: Another shot of southern comfort
BG: Друг изстрел на южните комфорт

EN: Some water on the side
BG: Някои вода от страна

EN: It's crazy when a man allows himself
BG: Той е луд, когато един мъж се позволява

EN: To be so taken for a ride
BG: Да така се вземат на подбив

EN: But love is so strong it does what it wants to
BG: Но любовта е толкова силна, го прави, какво иска да

EN: I'm whiskey chasin' memories of me and you.
BG: Аз съм уиски chasin' спомени от мен и теб.

EN: The music in the background sounds like it's pouring out of my heart
BG: Музика във фонов режим звучи като тя се изливат на сърцето ми

EN: Seems like everytime the saddest song has played
BG: Изглежда като всичко най-тъжното песен е играл

EN: A sadder one will start.
BG: Тъжно ще започне.

EN: I wonder what's happening in the bar across the street.
BG: Чудя се какво се случва в бара отсреща.

EN: There's got to be a place in town where broken hearted people go and meet.
BG: Ли да има място в града, където счупени сърце хората отиват и отговарят.

EN: Hey friend another round when you're down at this end
BG: Хей приятел друг кръг когато сте надолу в този край

EN: I'm whiskey chasin' the world away again.
BG: Аз съм уиски chasin' света отново.

EN: I need some more southern comfort when you're down at this end.
BG: Аз нужда някои по-южните комфорт, когато сте надолу в този край.

EN: I'm whiskey chasin' my troubles away again.
BG: Аз съм уиски chasin' ми далеч от неприятностите отново.

EN: I'm whiskey chasin' my troubles away again.
BG: Аз съм уиски chasin' ми далеч от неприятностите отново.