Artist: 
Search: 
Joe - Majic lyrics (Bulgarian translation). | It was a beautiful day
, A day for so much fun
, I had my white T on
, Had on my new Air Ones
, I...
03:56
video played 890 times
added 8 years ago
Reddit

Joe - Majic (Bulgarian translation) lyrics

EN: It was a beautiful day
BG: Това е един красив ден

EN: A day for so much fun
BG: Един ден за толкова забавно

EN: I had my white T on
BG: Имах моя бял Т на

EN: Had on my new Air Ones
BG: На моите нови въздух

EN: I was gonna pull out the coupe and drop the top
BG: Щях да извадя coupe и пуснете върха

EN: I was gonna ride around and hug the block
BG: Щях да яздя наоколо и прегърна блок

EN: Then she called and said I'm on my way
BG: След това тя се обади и каза, аз съм на път

EN: I got a few hours, I might as well as stay
BG: Аз имам няколко часа, че може, както и престой

EN: Now I'm gonna lay back and watch her drop her top
BG: Сега отивам да отдъхне и да гледате я пуснете си отгоре

EN: Now I'm gonna record the s--t rewind and watch
BG: Сега аз ще да записва на s - t назад и Гледай

EN: Ooh ooh ooh ooh now after 2 hours of footage
BG: О ох ох ох сега след 2 часа на кадри

EN: Ooh ooh ooh ooh her body couldn't continue to do it
BG: Ох ох ох ох тялото си не може да продължават да го направя

EN: Ooh ooh ooh ooh she looks at me and says please don't go nowhere
BG: О ох ох ох тя ме поглежда и казва моля не отида никъде

EN: Give me a second to breathe
BG: Дайте ми една секунда да дишат

EN: CHORUS:
BG: ПРИПЕВ:

EN: It must be magic
BG: Тя трябва да бъде магически

EN: She loves the way I give her the magic
BG: Тя обича начина, по който аз да я магията

EN: She wants a sugar daddy
BG: Тя иска Арбов

EN: She wants me to keep giving her the magic
BG: Тя иска да я даваме на магията

EN: She loves it cause I can do it all
BG: Тя го обича, защото мога да направя всичко

EN: (Repeat again)
BG: (Повторете отново)

EN: Why she show up at my door like this
BG: Защо тя се появи на вратата ми като този

EN: She got me feeling like a bad wish
BG: Тя ме чувства като лош желание

EN: Yall already know what this is
BG: Yall вече знаете какво е това

EN: Girl it's magical
BG: Момиче е магически

EN: Her body screaming tear it up
BG: Тялото си крещи го разкъсва

EN: And them knocks look like buttercups
BG: И ги удари изглежда лютичета

EN: Now its time that I lay you down
BG: Сега е време, което ви определят

EN: And take you to the third round
BG: И ви отведе до третия кръг

EN: And you been waiting all day
BG: И ви чакам цял ден

EN: Or you just missing me
BG: Или просто ми липсва

EN: Don't worry girl I ain't going nowhere
BG: Не се притеснявай момиче, аз няма никъде

EN: I'm right where I wanna be
BG: Аз съм точно където искам да бъде

EN: Repeat Chorus
BG: Припев се повтаря

EN: I'll have yo calling my name
BG: Ще имам Йо призовава името ми

EN: Backing it up and gripping the bed frame
BG: Това архивиране и увлекателна леглото рамка

EN: Can't wait to get inside ya
BG: Не мога да чакам да влезем вътре ya

EN: I'm getting so excited
BG: Аз съм се толкова развълнуван

EN: See I you don't think yall know my name
BG: Аз не мисля, че видите yall знаете името ми

EN: I can make sick loving like David Blain
BG: Аз може да направи болни нежен харесва Дейвид Блейн

EN: I'll having yo ass going insane
BG: Аз щекато йо задника, ще полудеят

EN: Doing shit you ain't did with yo man
BG: Прави глупости, не е с Йо човек

EN: Repeat chorus
BG: Припев се повтаря