Artist: 
Search: 
JoJo - Wrong Man For The Job lyrics (Bulgarian translation). | You´re the Wrong man for the job.
, hmmm..hmmm
, 
, I Thought that you were the best part of me,
,...
03:21
video played 1,320 times
added 8 years ago
Reddit

JoJo - Wrong Man For The Job (Bulgarian translation) lyrics

EN: You´re the Wrong man for the job.
BG: Ти си грешен човек за тази работа.

EN: hmmm..hmmm
BG: Хммм .. хмммм

EN: I Thought that you were the best part of me,
BG: Мислех си, че са най-добрата част от мен,

EN: Baby I guess that we just believe what,
BG: Baby Аз предполагам, че просто вярваме, че това, което,

EN: We wanna believe
BG: Искаме да вярваме,

EN: I Thought I knew you so well , I couldn't tell
BG: Мислех, че знаеш, че си толкова добре, не можех да кажа

EN: That this was sinking so deep,
BG: Че това е така дълбоко потъване,

EN: I see it now,
BG: Виждам го сега,

EN: I'm breathing now,
BG: Аз съм дишам,

EN: Its time for me...
BG: Време е за мен ...

EN: For me..
BG: За мен ..

EN: To let it go
BG: За да го пусна

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: It was cool when it started but now the flame has gone
BG: Това е готино, когато е започнала, но сега като пламъкът изгасне

EN: You´re The Wrong man for The Job,
BG: Ти си грешен човек за тази работа,

EN: My heart is breaking in pieces, but still I'm moving on,
BG: Сърцето ми се къса на парчета, но все пак аз съм развълнуван,

EN: You´re the wrong man for the job,
BG: Вие сте на грешен човек за тази работа,

EN: I cant believe it took me so long to realize,
BG: Не мога да повярвам, че ми отне толкова време да се осъзнае,

EN: Finally know what it feels like(You´re The wrong man For the Job)
BG: Накрая знам какво е чувството (Ти си на грешен човек за тази работа)

EN: I'm starting over but,I wont be afraid
BG: Аз съм се започне повече, но, аз няма да се страхуват

EN: I'm sorry to say,
BG: Съжалявам да кажа,

EN: You´re the Wrong man for the job.
BG: Ти си грешен човек за тази работа.

EN: Oh..oh
BG: О, о ..

EN: Sometimes I wish I could take back everything,
BG: Понякога ми се иска да вземе обратно всичко,

EN: It be easier to never have known you,
BG: Тя по-лесно да не са ви известни,

EN: I would spare myself so much pain,
BG: Аз ще си спестя толкова много болка,

EN: Still I can't stop thinking ´bout,
BG: Все още не мога да спра мач мислене',

EN: What I'mma do without,
BG: Какво I'mma правя без

EN: You on the lonely nights,
BG: Вие в самотните нощи,

EN: But now I know,what I gotta do,
BG: Но сега знам, какво трябва да направиш,

EN: I cant ever change you,
BG: Не мога някога промените,

EN: Letting it go tonight..
BG: Отдаване под наем мина тази вечер ..

EN: Hey
BG: Хей

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: It was cool when it started but now the flame has gone
BG: Това е готино, когато е започнала, но сега като пламъкът изгасне

EN: You´re The Wrong man for The Job,
BG: Ти си грешен човек за тази работа,

EN: My heart is breaking in pieces, but still I'm moving on,
BG: Сърцето ми се къса на парчета, но все пак аз съм развълнуван,

EN: You´re the wrong man for the job,
BG: Вие сте на грешен човек за тази работа,

EN: I cant believe it took me so long to realize,
BG: Не мога да повярвам, че ми отне толкова време да се осъзнае,

EN: Finally know what it feels like(You´re The wrong man For the Job)
BG: Накрая знам какво е чувството (Ти си на грешен човек за тази работа)

EN: I'm starting over but,I wont be afraid
BG: Аз съм се започне повече, но, аз няма да се страхуват

EN: Im sorry to say,
BG: Im съжалявам да кажа,

EN: You´re the Wrong man for the job,
BG: Ти си виновен за работа,

EN: Im Looking for somebody to love me, the way I should be loved,
BG: Im търси някой, който да ме обича, начинът, по който трябва да бъде обичан,

EN: I need someone to do more for me, than you have ever done,
BG: Някой трябва да направи повече за мен, от което сте правили,

EN: I love you but you're not the one...
BG: Обичам те, но ти не си един ...

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: It was cool when it started but now the flame has gone
BG: Това е готино, когато е започнала, но сега като пламъкът изгасне

EN: You´re The Wrong man for The Job,
BG: Ти си грешен човек за тази работа,

EN: My heart is breaking in pieces, but still I'm moving on,
BG: Сърцето ми се къса на парчета, но все пак аз съм развълнуван,

EN: You´re the wrong man for the job,
BG: Вие сте на грешен човек за тази работа,

EN: I cant believe it took me so long to realize,
BG: Не мога да повярвам, че ми отне толкова време да се осъзнае,

EN: Finally know what it feels like(You´re The wrong man For the Job)
BG: Накрая знам какво е чувството (Ти си на грешен човек за тази работа)

EN: I'm starting over but,I wont be afraid
BG: Аз съм се започне повече, но, аз няма да се страхуват

EN: I'm sorry to say,
BG: Съжалявам да кажа,

EN: You´re the Wrong man for the job,
BG: Ти си виновен за работа,

EN: Heeyy, heyy
BG: Heeyy, Heyy

EN: You´re the Wrong man for The Job 2x
BG: Ти си грешен човек за поста 2x

EN: ..the job..
BG: .. Работа ..