Artist: 
Search: 
JoJo - Take Me Home lyrics (Bulgarian translation). | Take that look of worry
, I’m an ordinary man
, They don’t tell me nothing,
, So I find out all...
05:06
video played 631 times
added 4 years ago
Reddit

JoJo - Take Me Home (Bulgarian translation) lyrics

EN: Take that look of worry
BG: Се, че гледам на безпокойство

EN: I’m an ordinary man
BG: Аз съм един обикновен човек

EN: They don’t tell me nothing,
BG: Те не ми казвай нищо,

EN: So I find out all I can
BG: Така че всичко мога да разбера

EN: There’s a fire that’s been burning
BG: Там е огън, който е бил горене

EN: Right outside my door
BG: Правото извън вратата ми

EN: I can’t see it, but I feel it
BG: Аз не мога да го видя, но аз го чувствам

EN: And it helps me keep me warm,
BG: И тя ми помага да ми топли,

EN: But I-I don’t mind
BG: Но аз-аз не се интересуваме

EN: No, I-I don’t mind
BG: Не, аз-аз не се интересуваме

EN: Sweeps along life and waiting
BG: Измита по живот и изчакване

EN: Still don’t know what for
BG: Все още не знам какво за

EN: Let’s go boy, escaping
BG: Хайде момче, избяга

EN: I don’t worry anymore!
BG: Аз не се тревожи повече!

EN: I came out not to find you,
BG: Излязох да ви намери, не

EN: I don’t like to go outside
BG: Не обичам да излезем навън

EN: They can turn off my feelings
BG: Те могат да изключите моите чувства

EN: Like they turning off the lights,
BG: Като те изключване на осветлението,

EN: But I-I don’t mind
BG: Но аз-аз не се интересуваме

EN: No, I-I don’t mind
BG: Не, аз-аз не се интересуваме

EN: No, I-I don’t mind
BG: Не, аз-аз не се интересуваме

EN: Oooh, I-I don’t mind
BG: Ооо, аз-аз не се интересуваме

EN: So take, take me home
BG: Така че, Вземи ме вкъщи

EN: ‘Cause I don’t remember
BG: Защото аз не помня

EN: Take, take me home
BG: Да, Вземи ме вкъщи

EN: ‘Cause I don’t remember
BG: Защото аз не помня

EN: Take, take me home
BG: Да, Вземи ме вкъщи

EN: ‘Cause I don’t remember
BG: Защото аз не помня

EN: TAKE, TAKE ME HOME
BG: ДА, ЗАВЕДИ МЕ У ДОМА

EN: ‘Cause I’ve been the prisoner of my life
BG: Защото аз съм бил затворник от живота ми

EN: And I can see you -
BG: И мога да те видя-

EN: Take that look of worry
BG: Се, че гледам на безпокойство

EN: Mine’s an ordinary life
BG: Мина е обикновен живот

EN: Working in its daylight,
BG: Работа в своята дневна светлина,

EN: And sleeping when it’s night
BG: И спи, когато това е нощта

EN: I’ve done not for horizons
BG: Аз съм направил не за хоризонти

EN: I don’t wish upon the stars
BG: Не желая при звездите

EN: They don’t think I listen,
BG: Те не мисля, че аз слушам,

EN: But I know who they are!
BG: Но аз знам кои са те!

EN: But I I don’t mind
BG: Но аз не се интересуваме

EN: No, I I don’t mind
BG: Не, аз не се интересуваме

EN: No, I-I don’t mind
BG: Не, аз-аз не се интересуваме

EN: Oooh, uuuh uh uh
BG: Ооо, uuuh-ъ

EN: So take, take me home
BG: Така че, Вземи ме вкъщи

EN: ‘Cause I don’t remember
BG: Защото аз не помня

EN: Take, take me home
BG: Да, Вземи ме вкъщи

EN: ‘Cause I don’t remember
BG: Защото аз не помня

EN: Take, take me home
BG: Да, Вземи ме вкъщи

EN: ‘Cause I don’t remember
BG: Защото аз не помня

EN: TAKE, TAKE ME HOME
BG: ДА, ЗАВЕДИ МЕ У ДОМА